Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

PIC: Chi phí giảm mạnh, lãi ròng quý 3 tăng 38%

BCTC quý 3/2016 của CTCP Đầu tư Điện Lực 3 cho thấy doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm gần 31.5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 13.7 tỷ đồng; lần lượt hoàn thành 55% và 61% kế hoạch năm.

Tính riêng trong quý 3/2016, doanh thu ghi nhận hơn 9.2 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với quý 3/2015. Lợi nhuận trước thuế 2.6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.5 tỷ đồng, cùng tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty giải trình kết quả kinh doanh doanh quý 3/2016 tăng 38% là do mặc dù thời tiết năm 2016 khô hạn làm sản lượng điện quý 3 giảm 7.6%, nhưng nhờ Công ty tiết kiệm chị phí hoạt động, giảm nợ vay gốc và do chi phí khấu hao giảm.

Lũy kế 9 tháng, PIC ghi nhận gần 31.5 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước, đạt 55% kế hoạch cả năm. Giá vốn hàng bán giảm 12% kéo lợi nhuận gộp giảm 24% xuống 18.5 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu giảm 44% còn 527 triệu đồng. Chi phí tài chính cũng giảm mạnh 24% so năm trước xuống mức 2.3 tỷ đồng.

Theo đó, kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế 14.5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 13.7 tỷ đồng, cùng giảm 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt 61% kế hoạch năm (kế hoạch năm là doanh thu 57 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.77 tỷ đồng).

Tính đến thời điểm 30/09/2016, Công ty có vay và nợ tài chính ngắn hạn là 14.7 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 2.3 lần lên 25.6 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh tính đến 30/09/2016 của Công ty là dương 22.5 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 2.5 tỷ đồng do công ty đi vay trong kỳ 113 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
PIC_2016.10.17_b214662_PIC_BCTC_quy_3.2016_TH.pdf
PIC_2016.10.17_f56aad0_PIC_giai_trinh_LNST_Q.3.2016_so_Q.3.2015.pdf

Từ khóa: PIC, quý 3/2016

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

PIC: Chi phí giảm mạnh, lãi ròng quý 3 tăng 38%

BCTC quý 3/2016 của CTCP Đầu tư Điện Lực 3 cho thấy doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm gần 31.5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 13.7 tỷ đồng; lần lượt hoàn thành 55% và 61% kế hoạch năm.

Tính riêng trong quý 3/2016, doanh thu ghi nhận hơn 9.2 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với quý 3/2015. Lợi nhuận trước thuế 2.6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.5 tỷ đồng, cùng tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty giải trình kết quả kinh doanh doanh quý 3/2016 tăng 38% là do mặc dù thời tiết năm 2016 khô hạn làm sản lượng điện quý 3 giảm 7.6%, nhưng nhờ Công ty tiết kiệm chị phí hoạt động, giảm nợ vay gốc và do chi phí khấu hao giảm.

Lũy kế 9 tháng, PIC ghi nhận gần 31.5 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước, đạt 55% kế hoạch cả năm. Giá vốn hàng bán giảm 12% kéo lợi nhuận gộp giảm 24% xuống 18.5 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu giảm 44% còn 527 triệu đồng. Chi phí tài chính cũng giảm mạnh 24% so năm trước xuống mức 2.3 tỷ đồng.

Theo đó, kết thúc 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế 14.5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 13.7 tỷ đồng, cùng giảm 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt 61% kế hoạch năm (kế hoạch năm là doanh thu 57 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22.77 tỷ đồng).

Tính đến thời điểm 30/09/2016, Công ty có vay và nợ tài chính ngắn hạn là 14.7 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 2.3 lần lên 25.6 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh tính đến 30/09/2016 của Công ty là dương 22.5 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 2.5 tỷ đồng do công ty đi vay trong kỳ 113 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
PIC_2016.10.17_b214662_PIC_BCTC_quy_3.2016_TH.pdf
PIC_2016.10.17_f56aad0_PIC_giai_trinh_LNST_Q.3.2016_so_Q.3.2015.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PIC 16.7 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4.1)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.4
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • KPF 0.04 0.15 - 20.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.4
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • TVC 2.68 12.21 - 7.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán