Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

TPP: Tiết giảm chi phí, quý 3 lãi ròng gần 2.6 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2016, CTCP Nhựa Tân Phú đạt doanh thu thuần gần 109 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ 2015. Tuy nhiên, nhờ cắt giảm chi phí, lãi ròng của TPP tăng trưởng 31%, đạt 2.6 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 3 của TPP đạt hơn 108.5 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước do mất đi doanh thu của Công ty con CTCP Tân Phú Sài Gòn (TPP đã rút vốn, khoản đầu tư 2.5 tỷ đồng). Theo đó, lãi gộp cũng sụt giảm 20% xuống mức 21 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính trong kỳ không có biến động nhiều so với năm trước. Mặt khác, các chi phí bán hàng và chi phí quản lý được cắt giảm mạnh lần lượt 25% và 29% xuống còn gần 4.8 tỷ và 9.8 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3, sau khi trừ các chi phí, TPP lãi ròng 2.6 tỷ đồng, tăng trưởng 31%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TPP đạt tổng doanh thu hơn 386.4 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2015 và tương đương 70% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận ròng 9 tháng đạt 17.5 tỷ đồng, tăng trưởng 48%. Nguyên nhân theo Công ty là do trong kỳ TPP thực hiện hoàn nhập quỹ lương đã dự phòng của năm 2015 làm giảm lũy kế giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý. Bên cạnh đó, chi nhánh Long An của Công ty được giảm 50% thuế TNDN cho dự án đầu tư mở rộng ưu đãi thuế TNDN trên địa bàn kinh tế khó khăn và thuế suất TNDN năm 2016 chỉ còn 20% thấp hơn năm 2015.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, khoản phải thu ngắn hạn của TPP đang ở mức 102.4 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm, trong đó khoản phải thu về cho vay ngắn hạn biến động mạnh nhất khi tăng từ 260 triệu lên hơn 13.6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản hàng tồn kho của TPP cũng tăng nhẹ gần 18% lên mức 76.8 tỷ đồng, chiếm gần 34% tài sản ngắn hạn của Công ty.

Tài liệu đính kèm:
TPP_2016.10.21_c338194_BCTC_HN_Q3.2016.PDF
TPP_2016.10.21_a7f9e00_Giai_trinh_LC_LNST_HN_Q3.2016.PDF
 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

TPP: Tiết giảm chi phí, quý 3 lãi ròng gần 2.6 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2016, CTCP Nhựa Tân Phú đạt doanh thu thuần gần 109 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ 2015. Tuy nhiên, nhờ cắt giảm chi phí, lãi ròng của TPP tăng trưởng 31%, đạt 2.6 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 3 của TPP đạt hơn 108.5 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước do mất đi doanh thu của Công ty con CTCP Tân Phú Sài Gòn (TPP đã rút vốn, khoản đầu tư 2.5 tỷ đồng). Theo đó, lãi gộp cũng sụt giảm 20% xuống mức 21 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính trong kỳ không có biến động nhiều so với năm trước. Mặt khác, các chi phí bán hàng và chi phí quản lý được cắt giảm mạnh lần lượt 25% và 29% xuống còn gần 4.8 tỷ và 9.8 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3, sau khi trừ các chi phí, TPP lãi ròng 2.6 tỷ đồng, tăng trưởng 31%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TPP đạt tổng doanh thu hơn 386.4 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2015 và tương đương 70% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận ròng 9 tháng đạt 17.5 tỷ đồng, tăng trưởng 48%. Nguyên nhân theo Công ty là do trong kỳ TPP thực hiện hoàn nhập quỹ lương đã dự phòng của năm 2015 làm giảm lũy kế giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý. Bên cạnh đó, chi nhánh Long An của Công ty được giảm 50% thuế TNDN cho dự án đầu tư mở rộng ưu đãi thuế TNDN trên địa bàn kinh tế khó khăn và thuế suất TNDN năm 2016 chỉ còn 20% thấp hơn năm 2015.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, khoản phải thu ngắn hạn của TPP đang ở mức 102.4 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm, trong đó khoản phải thu về cho vay ngắn hạn biến động mạnh nhất khi tăng từ 260 triệu lên hơn 13.6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản hàng tồn kho của TPP cũng tăng nhẹ gần 18% lên mức 76.8 tỷ đồng, chiếm gần 34% tài sản ngắn hạn của Công ty.

Tài liệu đính kèm:
TPP_2016.10.21_c338194_BCTC_HN_Q3.2016.PDF
TPP_2016.10.21_a7f9e00_Giai_trinh_LC_LNST_HN_Q3.2016.PDF

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TPP 19.8 +0.4 +2.06% 110

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán