Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

STU: Truy thu thuế và phát gần 300 triệu đồng

CTCP Môi Trường Và Công Trình Đô Thị Sơn Tây  vừa bị Chi cục thuế Hà Nội truy thu và phạt gần 300 triệu đồng trong kỳ kiểm tra thuế năm 2014 và 2015.

Tài liệu đính kèm:
STU_2016.11.11_46f8ac0_20142_bn_2016_11_10_1418_1.PDF

STU: Truy thu thuế và phát gần 300 triệu đồng

CTCP Môi Trường Và Công Trình Đô Thị Sơn Tây  vừa bị Chi cục thuế Hà Nội truy thu và phạt gần 300 triệu đồng trong kỳ kiểm tra thuế năm 2014 và 2015.

Tài liệu đính kèm:
STU_2016.11.11_46f8ac0_20142_bn_2016_11_10_1418_1.PDF

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán