Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

STU: Truy thu thuế và phát gần 300 triệu đồng

CTCP Môi Trường Và Công Trình Đô Thị Sơn Tây  vừa bị Chi cục thuế Hà Nội truy thu và phạt gần 300 triệu đồng trong kỳ kiểm tra thuế năm 2014 và 2015.

Tài liệu đính kèm:
STU_2016.11.11_46f8ac0_20142_bn_2016_11_10_1418_1.PDF

STU: Truy thu thuế và phát gần 300 triệu đồng

CTCP Môi Trường Và Công Trình Đô Thị Sơn Tây  vừa bị Chi cục thuế Hà Nội truy thu và phạt gần 300 triệu đồng trong kỳ kiểm tra thuế năm 2014 và 2015.

Tài liệu đính kèm:
STU_2016.11.11_46f8ac0_20142_bn_2016_11_10_1418_1.PDF

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • VIC 2,439.51 81% 1,146 36.8
 • PVS 618.66 64% 1,390 12.6
 • NKG 517.77 159% 10,403 3.6
 • KDH 371.77 93% 1,998 12.7
 • VNS 310.92 118% 4,582 6.1
 • NSC 175.21 88% 11,462 8.6
 • DPR 153.45 292% 3,824 10.3
 • CDN 127.6 122% 1,933 12.4
 • COM 109.73 261% 7,771 8.9
 • SZL 102.9 243% 5,657 6.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán