Tiểu My

Smile!

Vietnam Airlines báo lãi gần 2,400 tỷ đồng 9 tháng đầu năm

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2016 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HVN), mặc dù doanh thu thuần quý 3 tăng nhẹ nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 740 tỷ đồng, tăng mạnh 162% so với cùng kỳ nhờ giảm lỗ chênh lệch tỷ giá. Theo đó, lãi ròng lũy kế 9 tháng đầu năm ghi nhận gần 2,400 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 3/2016, Vietnam Airlines đạt 18,542 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 8%; lãi gộp hơn 2,825 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Hoạt động tài chính trong kỳ chỉ ghi nhận gần 126 tỷ đồng doanh thu, giảm đến 74% chủ yếu do lãi từ chênh lệch tỷ giá giảm mạnh. Chi phí tài chính cũng giảm rất mạnh từ 1,807 tỷ xuống còn 470 tỷ đồng (do lỗ chênh lệch tỷ giá giảm đột biến gần 1,400 tỷ đồng) góp phần giúp lợi nhuận sau thuế Vietnam Airlines đạt kết quả khả quan 740 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines ghi nhận hơn 53,288 tỷ đồng doanh thu thuần và 2,885 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt thực hiện 69% và vượt 24% kế hoạch năm 2016. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt gần 2,400 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:

BCTC Q32016 VNA hop nhat.PDF

Từ khóa: HVN, Vietnam Airlines, quý 3, 2016

Vietnam Airlines báo lãi gần 2,400 tỷ đồng 9 tháng đầu năm

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2016 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HVN), mặc dù doanh thu thuần quý 3 tăng nhẹ nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 740 tỷ đồng, tăng mạnh 162% so với cùng kỳ nhờ giảm lỗ chênh lệch tỷ giá. Theo đó, lãi ròng lũy kế 9 tháng đầu năm ghi nhận gần 2,400 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 3/2016, Vietnam Airlines đạt 18,542 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 8%; lãi gộp hơn 2,825 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Hoạt động tài chính trong kỳ chỉ ghi nhận gần 126 tỷ đồng doanh thu, giảm đến 74% chủ yếu do lãi từ chênh lệch tỷ giá giảm mạnh. Chi phí tài chính cũng giảm rất mạnh từ 1,807 tỷ xuống còn 470 tỷ đồng (do lỗ chênh lệch tỷ giá giảm đột biến gần 1,400 tỷ đồng) góp phần giúp lợi nhuận sau thuế Vietnam Airlines đạt kết quả khả quan 740 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines ghi nhận hơn 53,288 tỷ đồng doanh thu thuần và 2,885 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt thực hiện 69% và vượt 24% kế hoạch năm 2016. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt gần 2,400 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:

BCTC Q32016 VNA hop nhat.PDF

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán