Thái Hương

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

Graystanes Limited thoái vốn tại NSC, DRC, SAV, HCM

Ngày 30/12/2016, Graystanes Limited đã tiến hành thoái hết lượng cổ phần đang nắm giữ tại NSC, DRC, SAVHCM, khiến nhóm tổ chức có liên quan (PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited và PXP Vietnam Asset) cùng giảm tỷ lệ sở hữu.

Cụ thể, Graystanes Limited đã bán hết 600,000 cp, tương ứng tỷ lệ 3.93% NSC. Theo đó, sau giao dịch, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan giảm nắm giữ từ 5.43% xuống còn 1.5% (228,955 cp).

Tổ chức này cũng đã bấn hết hơn 1 triệu cp, tương ứng 0.86% tại DRC, làm cho nhóm tổ chức có liên quan giảm sở hữu từ hơn 6 triệu cp xuống còn hơn 5 triệu cp (4.33%)

Đồng thời, tổ chức này cũng đã bán hết 23,086 cp (0.21%) SAV, giảm sở hữu của nhóm từ 5.14% xuống còn 4.93% (549,943 cp).

Tại HCM cũng tương tự, tổ chức này bán hết hơn 1.9 triệu cp (1.5%) HCM, giảm nắm giữ từ hơn 11 triệu xuống còn hơn 9 triệu (7.33%).

Tài liệu đính kèm:
20170105_20170105 - NSC - BC So huu cua nhom NDT NN - PXP Vietnam Asset.pdf

Graystanes Limited thoái vốn tại NSC, DRC, SAV, HCM

Ngày 30/12/2016, Graystanes Limited đã tiến hành thoái hết lượng cổ phần đang nắm giữ tại NSC, DRC, SAVHCM, khiến nhóm tổ chức có liên quan (PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited và PXP Vietnam Asset) cùng giảm tỷ lệ sở hữu.

Cụ thể, Graystanes Limited đã bán hết 600,000 cp, tương ứng tỷ lệ 3.93% NSC. Theo đó, sau giao dịch, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan giảm nắm giữ từ 5.43% xuống còn 1.5% (228,955 cp).

Tổ chức này cũng đã bấn hết hơn 1 triệu cp, tương ứng 0.86% tại DRC, làm cho nhóm tổ chức có liên quan giảm sở hữu từ hơn 6 triệu cp xuống còn hơn 5 triệu cp (4.33%)

Đồng thời, tổ chức này cũng đã bán hết 23,086 cp (0.21%) SAV, giảm sở hữu của nhóm từ 5.14% xuống còn 4.93% (549,943 cp).

Tại HCM cũng tương tự, tổ chức này bán hết hơn 1.9 triệu cp (1.5%) HCM, giảm nắm giữ từ hơn 11 triệu xuống còn hơn 9 triệu (7.33%).

Tài liệu đính kèm:
20170105_20170105 - NSC - BC So huu cua nhom NDT NN - PXP Vietnam Asset.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (4)

 • DRC 26.8 -1.8 -6.29% 1,027,050
 • HCM 41.0 +0.4 +0.86% 494,120
 • NSC 107.7 0.0 0.00% 7,350
 • SAV 12.5 +0.1 +0.81% 3,930

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán