Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

HNG muốn phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ

HĐQT CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) thông qua việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua phương án chào bán riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ.

Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 3 tới đây. Phương án phát hành chi tiết chưa được công bố.

Tính đến cuối năm 2016, HNG có vay nợ hơn 20,000 tỷ đồng, trong đó hơn 3,000 tỷ đồng vay ngắn hạn và 17,000 tỷ đồng vay dài hạn.

 

Trước đó, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) công bố quyết định của HĐQT về chủ trương chuyển đổi trái phiếu hoán đổi sang cổ phiếu của HNG. Cụ thể, tổng giá trị trái phiếu hoán đổi là 200 tỷ đồng và số lượng cp HNG được hoán đổi là 20 triệu cp. Giá thực hiện giao dịch 10,000 đồng/cp.

Trên sàn, giá cổ phiếu HNG đã tăng gần 40% chỉ trong 1 tháng qua, từ mốc 6,800 đồng/cp để lên 9,500 đồng/cp. Khối lượng giao dịch bình quân trong giai đoạn này cũng đạt khá cao, hơn 2.3 triệu cp/phiên.

Tài liệu đính kèm:
20170221_20170221 - HNG - NQ HDQT vv Chot DS Lay YK bang VB.pdf

HNG muốn phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ

HĐQT CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) thông qua việc chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua phương án chào bán riêng lẻ cổ phần để hoán đổi nợ.

Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 3 tới đây. Phương án phát hành chi tiết chưa được công bố.

Tính đến cuối năm 2016, HNG có vay nợ hơn 20,000 tỷ đồng, trong đó hơn 3,000 tỷ đồng vay ngắn hạn và 17,000 tỷ đồng vay dài hạn.

 

Trước đó, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) công bố quyết định của HĐQT về chủ trương chuyển đổi trái phiếu hoán đổi sang cổ phiếu của HNG. Cụ thể, tổng giá trị trái phiếu hoán đổi là 200 tỷ đồng và số lượng cp HNG được hoán đổi là 20 triệu cp. Giá thực hiện giao dịch 10,000 đồng/cp.

Trên sàn, giá cổ phiếu HNG đã tăng gần 40% chỉ trong 1 tháng qua, từ mốc 6,800 đồng/cp để lên 9,500 đồng/cp. Khối lượng giao dịch bình quân trong giai đoạn này cũng đạt khá cao, hơn 2.3 triệu cp/phiên.

Tài liệu đính kèm:
20170221_20170221 - HNG - NQ HDQT vv Chot DS Lay YK bang VB.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • HNG 10.6 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.3
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.2
 • TDG 3.68 3.68 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán