Phong Vũ

Never Give Up

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 04/02-10/02/2017:

Quỹ ngoại ồ ạt rút vốn

Hàng loạt đợt rút vốn của PYN Elite Fund, TGIT - Templeton Frontier Markets Fund, CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) PTE Ltd, cùng với Halley Sicav - Halley Asian Prosperit là những giao dịch quỹ đầu tư nổi bật công bố trong tuần 04/02-10/02/2017.

Cụ thể, quỹ CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) PTE Ltd vừa cho biết đã bán thành công 539,330 cổ phiếu ACB từ 23/01-06/02/2017 và chính thức rút hoàn toàn khỏi Ngân hàng TMCP Á Châu.

Sau khi bán 638,000 cp DHG trong ngày 06/02/2017, TGIT - Templeton Frontier Markets Fund lại tiếp tục bán thêm 561,300 cp IMP trong ngày 08/02/2017 và giảm tỷ lệ sở hữu xuống 1.9%.

Trong ngày 03/02/2017, PYN Elite Fund đã bán hơn 1.8 triệu cp DLG và 532,000 cp FIT. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của PYN Elite Fund tại DLG và FIT giảm tương ứng xuống còn 14.85% (tương ứng hơn 34 triệu cp) và 9.79% (tương đương gần 25 triệu cp).

Tính đến thời điểm cuối tháng 1/2017, giá trị tài sản ròng (NAV) của PYN Elite Fund (Non-Ucits) đạt 336 triệu EUR, tăng 0.9% so với tháng trước. Trong đó, 96% tài sản đầu tư vào Việt Nam, 4% vào Trung Quốc. Những khoản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục của PYN Elite Fund gồm MWG 16.1%, HBC 5.9%, KBC 5.3%,…

Top danh mục đầu tư của PYN Elite Fund tính đến cuối tháng 01/2017


Cũng trong ngày 03/02, Halley Sicav - Halley Asian Prosperit đã hạ tỷ lệ sở hữu ở PGS từ 9.06% xuống 8.86% sau khi bán 100,000 cp của công ty này.

 Halley Sicav là quỹ mẹ (umbrella fund) bao gồm các quỹ thành viên như Halley Andante Balanced, Halley Asian Prosperity, Halley European Equities và Halley VFF Global Capital.

Được biết, Halley Sicav - Halley Asian Prosperity là quỹ mở được thành lập từ ngày 28/12/2012 tại Luxembourg, dưới sự quản lý của Samarang LLP. Quỹ chuyên đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và chỉ triển khai các chiến lược đầu tư dài hạn.

Diễn biến giá các cổ phiếu ACB, DHG, IMP, DLG, FIT, PGS 6 tháng gần đây
Nguồn: VietstockFinance 

Giao dịch chiều mua nổi bật lên đợt gom hàng của DC Developing Markets Strategies Public Limited. Cụ thể, sau khi gom thành công 200,000 cp VSC trong ngày 23/01/2017, DC Developing Markets Strategies Public Limited thuộc quản lý của Dragon Capital tiếp tục mua thành công 200,000 cp VNM theo phương thức khớp lệnh từ 23/01-02/02/2017. Sau giao dịch, DC Developing Markets Strategies Public Limited đã nâng tỷ lệ sở hữu tại VNM lên 0.11% (tương đương hơn 1.5 triệu cp) và tăng tỷ lệ sở hữu tại VSC lên 3.22% (tương đương gần 1.5 triệu cp).

Top các khoản đầu tư của DC Developing Markets Strategies Public Limited tính đến ngày 10/02/2017

KWE Beteilgungen AG vừa nâng tỷ lệ sở hữu tại IMP lên 11.18% (tương đương hơn 3 triệu cp) sau khi gom thành công 536,300 cp của CTCP dược phẩm Imexpharm trong ngày 06/02/2016.

Trước đó, trong ngày 02/02/2017, AFC Vietnam Fund đã mua thành công 191,642 cp SMT nhằm mục đích tái cơ cấu danh mục, qua đó nâng số lượng cổ phiếu sỡ hữu lên 866,942 cp (tương đương 15.86%). Chưa dừng lại ở đó, trong hai ngày 06-07/02/2017, AFC Vietnam Fund tiếp tục gom thêm 12,800 cp HCT, đồng thời nâng tỷ lệ sở hữu lên 17.01%.

Tính đến cuối tháng 12/2016, giá trị tài sản ròng (NAV) của AFC Vietnam Fund đạt 1,635.99 USD, tăng 63.6% so với thời điểm vừa thành lập (23/12/2013). Những khoản đầu tư lớn trong danh mục của AFC Vietnam Fund gồm SMT chiếm 2.9% NAV, BVS 2.0%, ABIPMC cùng là 1.9%, VNS 1.6%. Danh mục của AFC Vietnam Fund bao gồm 84 khoản đầu tư với 2.3% giá trị tài sản là tiền mặt.

Từ ngày 10/02-08/03/2017, CTCP quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) đã đăng ký bán 1,5 triệu chứng chỉ quỹ VFMVF4 và 600,000 ccq VFMVF1 thông qua hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Nếu giao dịch thành công, VFM sẽ hạ tỷ lệ sở hữu tại VFMVF4 và VFMVF1 xuống tương ứng là 5.33% và 2.11%.

Tổng hợp giao dịch quỹ đầu tư công bố trong tuần 04/02 – 10/02/2017

Từ khóa: PYN Elite Fund, TGIT - Templeton Frontier Markets Fund, CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) PTE Ltd

 Bài viết cùng chủ đề (41) : Big Money 

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 04/02-10/02/2017:

Quỹ ngoại ồ ạt rút vốn

Hàng loạt đợt rút vốn của PYN Elite Fund, TGIT - Templeton Frontier Markets Fund, CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) PTE Ltd, cùng với Halley Sicav - Halley Asian Prosperit là những giao dịch quỹ đầu tư nổi bật công bố trong tuần 04/02-10/02/2017.

Cụ thể, quỹ CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) PTE Ltd vừa cho biết đã bán thành công 539,330 cổ phiếu ACB từ 23/01-06/02/2017 và chính thức rút hoàn toàn khỏi Ngân hàng TMCP Á Châu.

Sau khi bán 638,000 cp DHG trong ngày 06/02/2017, TGIT - Templeton Frontier Markets Fund lại tiếp tục bán thêm 561,300 cp IMP trong ngày 08/02/2017 và giảm tỷ lệ sở hữu xuống 1.9%.

Trong ngày 03/02/2017, PYN Elite Fund đã bán hơn 1.8 triệu cp DLG và 532,000 cp FIT. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của PYN Elite Fund tại DLG và FIT giảm tương ứng xuống còn 14.85% (tương ứng hơn 34 triệu cp) và 9.79% (tương đương gần 25 triệu cp).

Tính đến thời điểm cuối tháng 1/2017, giá trị tài sản ròng (NAV) của PYN Elite Fund (Non-Ucits) đạt 336 triệu EUR, tăng 0.9% so với tháng trước. Trong đó, 96% tài sản đầu tư vào Việt Nam, 4% vào Trung Quốc. Những khoản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục của PYN Elite Fund gồm MWG 16.1%, HBC 5.9%, KBC 5.3%,…

Top danh mục đầu tư của PYN Elite Fund tính đến cuối tháng 01/2017


Cũng trong ngày 03/02, Halley Sicav - Halley Asian Prosperit đã hạ tỷ lệ sở hữu ở PGS từ 9.06% xuống 8.86% sau khi bán 100,000 cp của công ty này.

 Halley Sicav là quỹ mẹ (umbrella fund) bao gồm các quỹ thành viên như Halley Andante Balanced, Halley Asian Prosperity, Halley European Equities và Halley VFF Global Capital.

Được biết, Halley Sicav - Halley Asian Prosperity là quỹ mở được thành lập từ ngày 28/12/2012 tại Luxembourg, dưới sự quản lý của Samarang LLP. Quỹ chuyên đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và chỉ triển khai các chiến lược đầu tư dài hạn.

Diễn biến giá các cổ phiếu ACB, DHG, IMP, DLG, FIT, PGS 6 tháng gần đây
Nguồn: VietstockFinance 

Giao dịch chiều mua nổi bật lên đợt gom hàng của DC Developing Markets Strategies Public Limited. Cụ thể, sau khi gom thành công 200,000 cp VSC trong ngày 23/01/2017, DC Developing Markets Strategies Public Limited thuộc quản lý của Dragon Capital tiếp tục mua thành công 200,000 cp VNM theo phương thức khớp lệnh từ 23/01-02/02/2017. Sau giao dịch, DC Developing Markets Strategies Public Limited đã nâng tỷ lệ sở hữu tại VNM lên 0.11% (tương đương hơn 1.5 triệu cp) và tăng tỷ lệ sở hữu tại VSC lên 3.22% (tương đương gần 1.5 triệu cp).

Top các khoản đầu tư của DC Developing Markets Strategies Public Limited tính đến ngày 10/02/2017

KWE Beteilgungen AG vừa nâng tỷ lệ sở hữu tại IMP lên 11.18% (tương đương hơn 3 triệu cp) sau khi gom thành công 536,300 cp của CTCP dược phẩm Imexpharm trong ngày 06/02/2016.

Trước đó, trong ngày 02/02/2017, AFC Vietnam Fund đã mua thành công 191,642 cp SMT nhằm mục đích tái cơ cấu danh mục, qua đó nâng số lượng cổ phiếu sỡ hữu lên 866,942 cp (tương đương 15.86%). Chưa dừng lại ở đó, trong hai ngày 06-07/02/2017, AFC Vietnam Fund tiếp tục gom thêm 12,800 cp HCT, đồng thời nâng tỷ lệ sở hữu lên 17.01%.

Tính đến cuối tháng 12/2016, giá trị tài sản ròng (NAV) của AFC Vietnam Fund đạt 1,635.99 USD, tăng 63.6% so với thời điểm vừa thành lập (23/12/2013). Những khoản đầu tư lớn trong danh mục của AFC Vietnam Fund gồm SMT chiếm 2.9% NAV, BVS 2.0%, ABIPMC cùng là 1.9%, VNS 1.6%. Danh mục của AFC Vietnam Fund bao gồm 84 khoản đầu tư với 2.3% giá trị tài sản là tiền mặt.

Từ ngày 10/02-08/03/2017, CTCP quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) đã đăng ký bán 1,5 triệu chứng chỉ quỹ VFMVF4 và 600,000 ccq VFMVF1 thông qua hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Nếu giao dịch thành công, VFM sẽ hạ tỷ lệ sở hữu tại VFMVF4 và VFMVF1 xuống tương ứng là 5.33% và 2.11%.

Tổng hợp giao dịch quỹ đầu tư công bố trong tuần 04/02 – 10/02/2017

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (14)

 • ACB 25.8 -0.1 -0.39% 861,040
 • BVS 19.5 0.0 0.00% 22,202
 • DHG 124.2 +1.2 +0.98% 197,350
 • DLG 4.2 +0.1 +2.18% 1,889,920
 • FIT 5.7 +0.3 +4.61% 3,905,130
 • HCT 17.5 +0.1 +0.57% 1,100
 • IMP 64.8 0.0 0.00% 25,060
 • NAV 8.0 +0.4 +5.26% 300
 • PGS 17.7 0.0 0.00% 16,940
 • PMC 94.3 +4.4 +4.89% 3,400
 • SMT 20.5 -0.2 -0.97% 1,500
 • VNM 155.4 +1.9 +1.24% 918,320
 • VNS 21.6 +0.3 +1.17% 14,960
 • VSC 63.7 +1.2 +1.92% 128,060

Biến động cổ phiếu28/06 14:52

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • OGC 1.9 +0.12 +6.90% 24,106,740
 • ITA 3.9 +0.01 +0.25% 17,829,070
 • HQC 3.3 +0.05 +1.56% 9,696,400
 • HAI 4.1 +0.21 +5.36% 6,383,070
 • FLC 7.3 +0.03 +0.41% 6,294,580

VS - Index28/06 14:52

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán