Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

VNM: Lãi trước thuế 2016 đạt 11,238 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch

Năm 2016, CTCP Sữa Việt Nam đạt doanh thu thuần 46,794 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2015. Lãi trước thuế ghi nhận 11,238 tỷ đồng, tăng 20% và vượt 12% chỉ tiêu năm.

Tính riêng trong quý 4/2016, VNM đạt doanh thu thuần 11,807 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng hơn 7%, đẩy lãi gộp tăng 24%, đạt 5,480 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính không mấy nổi bật với doanh thu dừng ở mức 194 tỷ đồng, tăng 25% so với quý 4/2015. Chi phí tài chính hơn 33.7 tỷ đồng, tăng 33%.

Mặt khác, chi phí bán hàng tăng mạnh 82%, lên mức 3,192 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý giảm từ hơn 555 tỷ xuống còn hơn 296.4 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí và tính thêm khoản lãi hơn 58.6 tỷ đồng từ hoạt động khác, VNM kết thúc quý 4/2016 với khoản lãi ròng 1,829 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng kết cả năm 2016, VNM đạt doanh thu thuần 46,794 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm 2015. Lãi trước thuế ghi nhận 11,237.6 tỷ đồng, tăng 20% và vượt 12% chỉ tiêu năm đề ra. Lãi ròng chạm mức 9,350 tỷ đồng, tăng trưởng 21%.

Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của VNM ở mức 29,378.7 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn gần 18,674 tỷ đồng, chiếm 64% cơ cấu tài sản, tập trung chủ yếu tại khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với hơn 10,011 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn. Bên cạnh đó, VNM cũng đang có 443 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh.

Về tình hình vay nợ, VNM đang có 1,659 tỷ đồng nợ vay tài chính chiếm 24% nợ phải trả gồm 1,332 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và gần 327 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Tài liệu đính kèm:
20170203_20170203 - VNM - BCTC HN Q4 2016 KEM GIAI TRINH.pdf

Từ khóa: VNM, lãi ròng, 2016, tiền gửi

VNM: Lãi trước thuế 2016 đạt 11,238 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch

Năm 2016, CTCP Sữa Việt Nam đạt doanh thu thuần 46,794 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2015. Lãi trước thuế ghi nhận 11,238 tỷ đồng, tăng 20% và vượt 12% chỉ tiêu năm.

Tính riêng trong quý 4/2016, VNM đạt doanh thu thuần 11,807 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng hơn 7%, đẩy lãi gộp tăng 24%, đạt 5,480 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính không mấy nổi bật với doanh thu dừng ở mức 194 tỷ đồng, tăng 25% so với quý 4/2015. Chi phí tài chính hơn 33.7 tỷ đồng, tăng 33%.

Mặt khác, chi phí bán hàng tăng mạnh 82%, lên mức 3,192 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý giảm từ hơn 555 tỷ xuống còn hơn 296.4 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí và tính thêm khoản lãi hơn 58.6 tỷ đồng từ hoạt động khác, VNM kết thúc quý 4/2016 với khoản lãi ròng 1,829 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng kết cả năm 2016, VNM đạt doanh thu thuần 46,794 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm 2015. Lãi trước thuế ghi nhận 11,237.6 tỷ đồng, tăng 20% và vượt 12% chỉ tiêu năm đề ra. Lãi ròng chạm mức 9,350 tỷ đồng, tăng trưởng 21%.

Tính đến thời điểm 31/12/2016, tổng tài sản của VNM ở mức 29,378.7 tỷ đồng, tăng 7% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn gần 18,674 tỷ đồng, chiếm 64% cơ cấu tài sản, tập trung chủ yếu tại khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với hơn 10,011 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn. Bên cạnh đó, VNM cũng đang có 443 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh.

Về tình hình vay nợ, VNM đang có 1,659 tỷ đồng nợ vay tài chính chiếm 24% nợ phải trả gồm 1,332 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và gần 327 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Tài liệu đính kèm:
20170203_20170203 - VNM - BCTC HN Q4 2016 KEM GIAI TRINH.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VNM 152.0 -1.0 -0.65% 727,990

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TDG 3.53 7.22 - -
 • DAH 14.81 19.65 - 5.9
 • TTH 9.72 10.63 - 2
 • PMB 4.16 11.54 - 8.9
 • PCE 1.39 7.98 - 5.1
 • LDG 80.91 136.01 - 5.6
 • ACM (1.35) (1.27) - (18.8)
 • CSV 62.68 114.68 - 7.8
 • CDN 34.06 67.68 - 11.9
 • PBP 3.44 7.43 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán