Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Sacombank sẽ có 7 thành viên trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới

Dự kiến số lượng thành viên HĐQT Sacombank là 7 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập; số lượng thành viên Ban kiểm soát sẽ tăng từ 3 lên 4 thành viên.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HOSE: STB) vừa thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự làm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2017-2021). Theo đó, số lượng thành viên HĐQT dự kiến là 7 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Số lượng thành viên dự kiến trong Ban kiểm soát là 4 thành viên.

Trong đó, tối thiểu một nửa thành viên HĐQT phải là người không điều hành Ngân hàng và thành viên HĐQT độc lập. 

Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 cụ thể sẽ do các cổ đông quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015-2016 dự kiến được tổ chức vào ngày 28/04/2017.

Cách đây không lâu, cuối tháng 2/2017, cha con ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa đã rút khỏi HĐQT Sacombank theo lộ trình tái cơ cấu tại ngân hàng này. Theo đó, HĐQT của Sacombank giảm từ 9 thành viên xuống 7 thành viên và không còn ai thuộc gia đình ông Trầm Bê.

Ở một động thái khác, ngày 03/03/2017, Chủ tịch Kiều Hữu Dũng đã mua vào 300,000 cp STB, trước đó ông Dũng không sở hữu cổ phiếu nào tại Sacombank. Ông Nguyễn Văn Cựu - Thành viên HĐQT STB cũng đăng ký mua 500,000 cp STB từ 03/03 đến 01/04/2017, hiện vẫn chưa có kết quả.

Tính đến 31/12/2016, ông Trầm Bê cùng gia đình sở hữu hơn 9.5% vốn tại Sacombank. Trong đó, ông Trầm Bê nắm giữ hơn 25.65 triệu cp (tương đương 1.467%), còn con trai là ông Trầm Khải Hòa sở hữu gần 33.35 triệu cp (tương đương 1.769%).

Tài liệu đính kèm:
20170314_20170314 - STB - TB VV DE CU UNG CU TV HDQT BKS NHIEM KY 2017 2021.pdf

 

Từ khóa: Sacombank, cổ phiếu STB, Trầm Bê, Trầm Khải Hòa

 Bài viết cùng chủ đề (110) : Nội tình Sacombank 

Sacombank sẽ có 7 thành viên trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới

Dự kiến số lượng thành viên HĐQT Sacombank là 7 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập; số lượng thành viên Ban kiểm soát sẽ tăng từ 3 lên 4 thành viên.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HOSE: STB) vừa thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự làm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2017-2021). Theo đó, số lượng thành viên HĐQT dự kiến là 7 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Số lượng thành viên dự kiến trong Ban kiểm soát là 4 thành viên.

Trong đó, tối thiểu một nửa thành viên HĐQT phải là người không điều hành Ngân hàng và thành viên HĐQT độc lập. 

Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 cụ thể sẽ do các cổ đông quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015-2016 dự kiến được tổ chức vào ngày 28/04/2017.

Cách đây không lâu, cuối tháng 2/2017, cha con ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa đã rút khỏi HĐQT Sacombank theo lộ trình tái cơ cấu tại ngân hàng này. Theo đó, HĐQT của Sacombank giảm từ 9 thành viên xuống 7 thành viên và không còn ai thuộc gia đình ông Trầm Bê.

Ở một động thái khác, ngày 03/03/2017, Chủ tịch Kiều Hữu Dũng đã mua vào 300,000 cp STB, trước đó ông Dũng không sở hữu cổ phiếu nào tại Sacombank. Ông Nguyễn Văn Cựu - Thành viên HĐQT STB cũng đăng ký mua 500,000 cp STB từ 03/03 đến 01/04/2017, hiện vẫn chưa có kết quả.

Tính đến 31/12/2016, ông Trầm Bê cùng gia đình sở hữu hơn 9.5% vốn tại Sacombank. Trong đó, ông Trầm Bê nắm giữ hơn 25.65 triệu cp (tương đương 1.467%), còn con trai là ông Trầm Khải Hòa sở hữu gần 33.35 triệu cp (tương đương 1.769%).

Tài liệu đính kèm:
20170314_20170314 - STB - TB VV DE CU UNG CU TV HDQT BKS NHIEM KY 2017 2021.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

  • STB 14.2 0.0 0.00% 3,266,330
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán