Minh An

Trên thị trường chứng khoán, 2 nhân 2 không bao giờ bằng 4, nhưng bằng 5 trừ 1. Bạn cần có bản lĩnh để chịu đựng chuyện "trừ một" đó.

KBC: Hủy phát hành hàng loạt do cổ phiếu bị bán sàn, kế hoạch lãi 850 tỷ

Tại ĐHĐCĐ thường niên sắp tới, Tổng CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HOSE: KBC) sẽ bàn về kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu hợp nhất 2,800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 850 tỷ đồng, đều tăng trưởng khá so với năm 2016.

Trong năm nay, KBC dự kiến sẽ thu xếp nguồn vốn từ 300-500 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng và xây dựng 30 căn nhà xưởng KCN Quế Võ mở rộng từ các tổ chức tín dụng. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp hoặc vay tổ chức nước ngoài khoảng 20 triệu USD cho việc đầu tư xây dựng nhà xưởng. Phát hành khoảng 1,000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp để đầu tư KĐT Phúc Ninh, đầu tư mua mới các dự án và các tài sản, cơ cấu nợ.

Được biết, năm 2016, KBC đạt doanh thu hợp nhất 2,018.7 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2015 và vượt 6% kế hoạch. Tổng lợi nhuận sau thuế 711 tỷ đồng, tăng 18% và vượt 13% kế hoạch. Trong đó lợi ích thuộc về cổ đông công ty mẹ là 577 tỷ đồng, giảm 9% so năm 2015.

Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng nợ phải trả của KBC ở mức 6,036 tỷ đồng, trong đó nợ vay các tổ chức tín dụng chiếm 1,828 tỷ đồng.

Theo đó, toàn bộ lợi nhuận sẽ được giữ lại để tái đầu tư, thanh toán các khoản nợ đến hạn trong năm 2017, thay thế các phương án phát hành cổ phiếu để thanh toán cổ tức nhằm loại bỏ những lo ngại của cổ đông.

Biến động cổ phiếu KBC 1 năm qua

Hiện thị giá cổ phiếu KBC ở mức 15,400 đồng/cp, giảm 67.78% so lúc niêm yết nhưng tăng 22% trong 1 năm qua.

Trong năm 2016, mặc dù HĐQT đã triển khai kế hoạch phát hành 1,200 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi. Tuy nhiên do phản ứng của nhà đầu tư và cổ đông lớn lo ngại lượng số lượng cổ phiếu sẽ được phát hành thêm và đã có những phản ứng tiêu cực khiến cổ phiếu KBC bị nhà đầu tư bán sàn với số lượng lớn vào phiên 03/11/2016 và những phiên sau đó.

Do vậy, HĐQT KBC đã quyết định hủy phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi này. Vì vậy, KBC cũng chưa thực hiện các kế hoạch liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu, đồng thời hủy luôn kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%; cổ phiếu thưởng 10%; phát hành riêng lẻn 50 triệu cp; phát hành 3 triệu cp ESOP.

* KBC: Trình kế hoạch phát hành 120 triệu cp, 1,000-2,000 tỷ đồng trái phiếu

Trong năm qua, KBC đã đầu tư 247 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Tràng Duệ Hải Phòng giai đoạn 2 (214ha); KCN Tân Phú Trung đã đầu tư 313 tỷ đồng cho việc đền bù, xây dựng cơ sở hạ tầng; KCN Quế Võ mở rộng tổng giá trị đầu tư 106 tỷ đồng cho việc xây dựng 4 căn nhà xưởng, đền bù, hạ tầng; KCN Quế Võ mở rộng tổng giá trị đầu tư 106 tỷ đồng; KCN Quang Châu đã đầu tư thêm 81 tỷ đồng; KĐT Phúc Ninh đã đầu tư thêm 33.6 tỷ đồng; KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh đã đầu tư thêm 27.8 tỷ đồng./.

Từ khóa: Kinh Bắc, phát hành, cổ phiếu

 Bài viết cùng chủ đề (218) : Kế hoạch 2017 

KBC: Hủy phát hành hàng loạt do cổ phiếu bị bán sàn, kế hoạch lãi 850 tỷ

Tại ĐHĐCĐ thường niên sắp tới, Tổng CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HOSE: KBC) sẽ bàn về kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu hợp nhất 2,800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 850 tỷ đồng, đều tăng trưởng khá so với năm 2016.

Trong năm nay, KBC dự kiến sẽ thu xếp nguồn vốn từ 300-500 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng và xây dựng 30 căn nhà xưởng KCN Quế Võ mở rộng từ các tổ chức tín dụng. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp hoặc vay tổ chức nước ngoài khoảng 20 triệu USD cho việc đầu tư xây dựng nhà xưởng. Phát hành khoảng 1,000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp để đầu tư KĐT Phúc Ninh, đầu tư mua mới các dự án và các tài sản, cơ cấu nợ.

Được biết, năm 2016, KBC đạt doanh thu hợp nhất 2,018.7 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2015 và vượt 6% kế hoạch. Tổng lợi nhuận sau thuế 711 tỷ đồng, tăng 18% và vượt 13% kế hoạch. Trong đó lợi ích thuộc về cổ đông công ty mẹ là 577 tỷ đồng, giảm 9% so năm 2015.

Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng nợ phải trả của KBC ở mức 6,036 tỷ đồng, trong đó nợ vay các tổ chức tín dụng chiếm 1,828 tỷ đồng.

Theo đó, toàn bộ lợi nhuận sẽ được giữ lại để tái đầu tư, thanh toán các khoản nợ đến hạn trong năm 2017, thay thế các phương án phát hành cổ phiếu để thanh toán cổ tức nhằm loại bỏ những lo ngại của cổ đông.

Biến động cổ phiếu KBC 1 năm qua

Hiện thị giá cổ phiếu KBC ở mức 15,400 đồng/cp, giảm 67.78% so lúc niêm yết nhưng tăng 22% trong 1 năm qua.

Trong năm 2016, mặc dù HĐQT đã triển khai kế hoạch phát hành 1,200 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi. Tuy nhiên do phản ứng của nhà đầu tư và cổ đông lớn lo ngại lượng số lượng cổ phiếu sẽ được phát hành thêm và đã có những phản ứng tiêu cực khiến cổ phiếu KBC bị nhà đầu tư bán sàn với số lượng lớn vào phiên 03/11/2016 và những phiên sau đó.

Do vậy, HĐQT KBC đã quyết định hủy phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi này. Vì vậy, KBC cũng chưa thực hiện các kế hoạch liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu, đồng thời hủy luôn kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%; cổ phiếu thưởng 10%; phát hành riêng lẻn 50 triệu cp; phát hành 3 triệu cp ESOP.

* KBC: Trình kế hoạch phát hành 120 triệu cp, 1,000-2,000 tỷ đồng trái phiếu

Trong năm qua, KBC đã đầu tư 247 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Tràng Duệ Hải Phòng giai đoạn 2 (214ha); KCN Tân Phú Trung đã đầu tư 313 tỷ đồng cho việc đền bù, xây dựng cơ sở hạ tầng; KCN Quế Võ mở rộng tổng giá trị đầu tư 106 tỷ đồng cho việc xây dựng 4 căn nhà xưởng, đền bù, hạ tầng; KCN Quế Võ mở rộng tổng giá trị đầu tư 106 tỷ đồng; KCN Quang Châu đã đầu tư thêm 81 tỷ đồng; KĐT Phúc Ninh đã đầu tư thêm 33.6 tỷ đồng; KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh đã đầu tư thêm 27.8 tỷ đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • KBC 15.0 0.0 0.00% 1,719,390

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán