Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

OCB sẽ trả cổ tức 2016 tỷ lệ 10%

Tại ĐHĐCĐ thường niên sáng 19/04/2017 của Ngân Hàng TMCP Phương Đông (OCB), các cổ đông đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 10%, trong đó 5% bằng tiền mặt.

* OCB đặt mục tiêu lãi trước thuế 2017 đạt 780 tỷ đồng, tăng vốn lên 5,000 tỷ đồng

Năm 2017, OCB sẽ tăng vốn điều lệ lên 5,000 tỷ. Lãi trước thuế dự kiến đạt 780 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2016. ROE và ROA lần lượt là 14.4% và 0.8%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 33% lên hơn 85 ngàn tỷ đồng; tổng dư nợ thị trường 1 tăng 14% lên hơn 44.2 ngàn tỷ đồng. Tổng huy động tăng 34% lên 77.5 ngàn tỷ đồng, trong đó huy động thị trường 1 hơn  66.5 ngàn tỷ đồng (tăng 44%).

Bên cạnh đó, OCB cũng đặt mục tiêu quy mô tăng trung bình 30-40%/năm giai đoạn 2017-2020./.

OCB sẽ trả cổ tức 2016 tỷ lệ 10%

Tại ĐHĐCĐ thường niên sáng 19/04/2017 của Ngân Hàng TMCP Phương Đông (OCB), các cổ đông đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 là 10%, trong đó 5% bằng tiền mặt.

* OCB đặt mục tiêu lãi trước thuế 2017 đạt 780 tỷ đồng, tăng vốn lên 5,000 tỷ đồng

Năm 2017, OCB sẽ tăng vốn điều lệ lên 5,000 tỷ. Lãi trước thuế dự kiến đạt 780 tỷ đồng, tăng 61% so với năm 2016. ROE và ROA lần lượt là 14.4% và 0.8%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng 33% lên hơn 85 ngàn tỷ đồng; tổng dư nợ thị trường 1 tăng 14% lên hơn 44.2 ngàn tỷ đồng. Tổng huy động tăng 34% lên 77.5 ngàn tỷ đồng, trong đó huy động thị trường 1 hơn  66.5 ngàn tỷ đồng (tăng 44%).

Bên cạnh đó, OCB cũng đặt mục tiêu quy mô tăng trung bình 30-40%/năm giai đoạn 2017-2020./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán