Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Tín dụng tăng trưởng 5.2% tính đến hết tháng 4

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết, ước tính hết tháng 4/2017, tín dụng tăng khoảng 5.2% (cùng kỳ 2016: 4.2%). Tín dụng tháng 4 tiếp tục tăng trưởng tốt theo xu hướng quý 1 năm 2017.

Tín dụng chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tín dụng ngắn hạn, giảm tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn. Ước tính tỷ trọng tín dụng ngắn hạn trong tổng tín dụng tăng từ 44.9% (T12/2016) lên 45.5% (T3/2017). Trong khi tín dụng trung dài hạn tháng 4/2017 ước tăng 4.3%, các TCTD chủ động cơ cấu lại kỳ hạn cho vay và huy động để giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Cơ cấu tín dụng theo loại tiền được duy trì ổn định, trong đó tín dụng bằng VND chiếm 91.7%.

Huy động vốn 4 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng chậm hơn so với cùng kỳ, ước tính đến cuối tháng 4/2017, huy động vốn tăng 3.7% (cùng kỳ 2016: 4.6%). Trong đó, huy động bằng VND ước tăng 3.6% (cùng kỳ 2016: 5.8%). Tăng trưởng huy động chậm hơn so với tăng trưởng tín dụng dẫn đến tỷ lệ tín dụng/huy động tăng nhẹ từ 86.3% lên 87% (T3/2014).

Trong tháng 4 năm 2017, thanh khoản của hệ thống ngân hàng có dấu hiệu khó khăn cục bộ. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng tuy vẫn ở mức khá cao, song đã giảm nhẹ so với cuối tháng 3/2016 (giảm khoảng khoảng 0.1 – 0.2 điểm %). Trên OMO, NHNN bơm ròng hỗ trợ thanh khoản của yếu qua kênh cầm cố. Tính đến ngày 24/4, NHNN đã bơm ròng khoảng 27 ngàn tỷ đồng.

Nguyên nhân biến động trên thị trường tiền tệ trong những tháng đầu năm 2017 chủ yếu do nhu cầu tín dụng tăng cao ngay từ đầu năm. Tính đến hết tháng 4/2017, tín dụng đã tăng khoảng 5.2%, cao nhất trong 5 năm trở lại đây, trong khi đó tốc độ tăng của huy động đạt khoảng 3.7%. Mặt khác, nhu cầu cơ cấu lại nguồn vốn của một số NHTM có tỷ lệ cho vay trung và dài hạn cao nhằm đáp ứng quy định tại Thông tư 06/2016/TT-NHNN./.

Từ khóa: tín dụng, Huy động, thanh khoản

Tín dụng tăng trưởng 5.2% tính đến hết tháng 4

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết, ước tính hết tháng 4/2017, tín dụng tăng khoảng 5.2% (cùng kỳ 2016: 4.2%). Tín dụng tháng 4 tiếp tục tăng trưởng tốt theo xu hướng quý 1 năm 2017.

Tín dụng chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tín dụng ngắn hạn, giảm tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn. Ước tính tỷ trọng tín dụng ngắn hạn trong tổng tín dụng tăng từ 44.9% (T12/2016) lên 45.5% (T3/2017). Trong khi tín dụng trung dài hạn tháng 4/2017 ước tăng 4.3%, các TCTD chủ động cơ cấu lại kỳ hạn cho vay và huy động để giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Cơ cấu tín dụng theo loại tiền được duy trì ổn định, trong đó tín dụng bằng VND chiếm 91.7%.

Huy động vốn 4 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng chậm hơn so với cùng kỳ, ước tính đến cuối tháng 4/2017, huy động vốn tăng 3.7% (cùng kỳ 2016: 4.6%). Trong đó, huy động bằng VND ước tăng 3.6% (cùng kỳ 2016: 5.8%). Tăng trưởng huy động chậm hơn so với tăng trưởng tín dụng dẫn đến tỷ lệ tín dụng/huy động tăng nhẹ từ 86.3% lên 87% (T3/2014).

Trong tháng 4 năm 2017, thanh khoản của hệ thống ngân hàng có dấu hiệu khó khăn cục bộ. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng tuy vẫn ở mức khá cao, song đã giảm nhẹ so với cuối tháng 3/2016 (giảm khoảng khoảng 0.1 – 0.2 điểm %). Trên OMO, NHNN bơm ròng hỗ trợ thanh khoản của yếu qua kênh cầm cố. Tính đến ngày 24/4, NHNN đã bơm ròng khoảng 27 ngàn tỷ đồng.

Nguyên nhân biến động trên thị trường tiền tệ trong những tháng đầu năm 2017 chủ yếu do nhu cầu tín dụng tăng cao ngay từ đầu năm. Tính đến hết tháng 4/2017, tín dụng đã tăng khoảng 5.2%, cao nhất trong 5 năm trở lại đây, trong khi đó tốc độ tăng của huy động đạt khoảng 3.7%. Mặt khác, nhu cầu cơ cấu lại nguồn vốn của một số NHTM có tỷ lệ cho vay trung và dài hạn cao nhằm đáp ứng quy định tại Thông tư 06/2016/TT-NHNN./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

  • VND 22.4 +0.5 +2.28% 266,241
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán