Minh An

Trên thị trường chứng khoán, 2 nhân 2 không bao giờ bằng 4, nhưng bằng 5 trừ 1. Bạn cần có bản lĩnh để chịu đựng chuyện "trừ một" đó.

Tổng Công ty Vàng Agribank lãi 2.9 tỷ năm 2016

Tổng Công ty Vàng Agribank - CTCP (AJC, VangAgribank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2016 với tổng doanh thu đạt 1,201 tỷ đồng (đạt 63% kế hoạch), lợi nhuận gộp 25 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.9 tỷ đồng (nhích nhẹ so kế hoạch 2.8 tỷ đồng) và khả quan hơn mức lỗ 11.5 tỷ đồng năm 2015, tương ứng EPS 142 đồng.

* Tổng Công ty Vàng Agribank sắp lên UPCoM

Theo ban lãnh đạo AJC, năm 2016 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với các khó khăn như sức mua giảm, hàng tồn kho, nợ xấu tăng cao…hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng đình đốn, phá sản làm cho thị trường vàng, hàng trang sức rất trầm lắng. Giá vàng quốc tế xu thế chủ yếu ổn định không có biến động thất thường, tuy nhiên chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế vẫn giữ khoảng cách 3 – 4 triệu đồng/lượng, thị trường trong nước lực cầu yếu do đó hoạt động kinh doanh vàng, sản xuất hàng trang sức cũng giảm sút, ảnh hưởng nhiều tới doanh số bán hàng của AJC.

Kết quả kinh doanh của AJC

Trong năm qua, AJC cũng đã đầu tư xây dựng dự án trụ sở chính của Chi nhánh Bắc Miền Trung tại đường Cao Thắng, phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành giai đoạn 1 và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 12/2016. Ngoài ra,  dự án xây dựng Xưởng chế tác vàng, hàng trang sức mỹ nghệ tại Cụm Công nghiệp Duyên Thái – Thường Tín, Hà Nội tiếp tục đang triển khai theo hướng liên doanh liên kết để chuyển nhượng thu hồi vốn. Tiếp tục ưu tiên phát triển thị trường tại tỉnh Thái Bình.

Với khó khăn của thị trường vàng và đặc biệt các khó khăn nội tại, năm 2016 Ban lãnh đạo AJC đã đề ra các giải pháp để tăng thêm nguồn thu nhập như đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vàng trong nước, phát triển sản phẩm mới, sản xuất chế tác, hoạt động bán hàng trang sức và các hoạt động khác để bù đắp cho các nguồn thu từ lợi thế cơ chế chính sách mất đi. Bên cạnh đó AJC  tăng cường tiết giảm tối đa các khoản chi phí không cần thiết, chưa cần thiết để tăng lợi nhuận cho AJC. 

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và dự kiến trong năm 2017 là năm cổ đông chi phối Agribank thực hiện thoái 100% tại AJC, AJC sẽ xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 sát với tình hình thực tế. Đẩy mạnh kinh doanh mua bán vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức. Đầu tư, đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh hàng trang sức, nhẫn tròn trơn... AJC sẽ tiếp tục cắt giảm hoặc giải thể những đơn vị làm ăn thua lỗ./.

Từ khóa: Vàng Agribank

Tổng Công ty Vàng Agribank lãi 2.9 tỷ năm 2016

Tổng Công ty Vàng Agribank - CTCP (AJC, VangAgribank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2016 với tổng doanh thu đạt 1,201 tỷ đồng (đạt 63% kế hoạch), lợi nhuận gộp 25 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.9 tỷ đồng (nhích nhẹ so kế hoạch 2.8 tỷ đồng) và khả quan hơn mức lỗ 11.5 tỷ đồng năm 2015, tương ứng EPS 142 đồng.

* Tổng Công ty Vàng Agribank sắp lên UPCoM

Theo ban lãnh đạo AJC, năm 2016 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với các khó khăn như sức mua giảm, hàng tồn kho, nợ xấu tăng cao…hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng đình đốn, phá sản làm cho thị trường vàng, hàng trang sức rất trầm lắng. Giá vàng quốc tế xu thế chủ yếu ổn định không có biến động thất thường, tuy nhiên chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế vẫn giữ khoảng cách 3 – 4 triệu đồng/lượng, thị trường trong nước lực cầu yếu do đó hoạt động kinh doanh vàng, sản xuất hàng trang sức cũng giảm sút, ảnh hưởng nhiều tới doanh số bán hàng của AJC.

Kết quả kinh doanh của AJC

Trong năm qua, AJC cũng đã đầu tư xây dựng dự án trụ sở chính của Chi nhánh Bắc Miền Trung tại đường Cao Thắng, phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành giai đoạn 1 và bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 12/2016. Ngoài ra,  dự án xây dựng Xưởng chế tác vàng, hàng trang sức mỹ nghệ tại Cụm Công nghiệp Duyên Thái – Thường Tín, Hà Nội tiếp tục đang triển khai theo hướng liên doanh liên kết để chuyển nhượng thu hồi vốn. Tiếp tục ưu tiên phát triển thị trường tại tỉnh Thái Bình.

Với khó khăn của thị trường vàng và đặc biệt các khó khăn nội tại, năm 2016 Ban lãnh đạo AJC đã đề ra các giải pháp để tăng thêm nguồn thu nhập như đẩy mạnh hoạt động kinh doanh vàng trong nước, phát triển sản phẩm mới, sản xuất chế tác, hoạt động bán hàng trang sức và các hoạt động khác để bù đắp cho các nguồn thu từ lợi thế cơ chế chính sách mất đi. Bên cạnh đó AJC  tăng cường tiết giảm tối đa các khoản chi phí không cần thiết, chưa cần thiết để tăng lợi nhuận cho AJC. 

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và dự kiến trong năm 2017 là năm cổ đông chi phối Agribank thực hiện thoái 100% tại AJC, AJC sẽ xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 sát với tình hình thực tế. Đẩy mạnh kinh doanh mua bán vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức. Đầu tư, đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh hàng trang sức, nhẫn tròn trơn... AJC sẽ tiếp tục cắt giảm hoặc giải thể những đơn vị làm ăn thua lỗ./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán