Vũng Tàu Tourist lỗ quý 1 hơn 4 tỷ đồng vì lập dự phòng và bị truy thu tiền phạt

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (UPCoM: VTG) bị lỗ hơn 4 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 lãi hơn 80 triệu đồng vì bị truy thu, phạt tiền từ những năm trước cũng như trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Cụ thể, doanh thu ghi nhận tăng 16% lên hơn 42 tỷ đồng; giá vốn hàng bán tăng gần 12%, ở mức hơn 20 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp tăng 19%, dừng ở mức gần 22 tỷ đồng. 

Chi phí khác tăng đột biến từ mức 87 triệu đồng lên hơn 4.6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 24%, chiếm gần 14 tỷ đồng, chủ yếu do công ty phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi gần 1.3 tỷ đồng.

Vì thế, tuy doanh thu tăng 16% nhưng công ty lại bị lỗ hơn 4 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 lãi hơn 80 triệu đồng

Tính đến cuối quý 1/2017, nợ phải trả đã tăng gần 6%, ở mức trên 82 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

VTG_2017.5.11_5fbb433_BCTC_HN_Quy_1_sign.pdf
VTG_2017.5.11_1d49075_GT_LNST_Quy_1_sign.pdf

 

Từ khóa: VTG, Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 Bài viết cùng chủ đề (196) : Lợi nhuận quý 1/2017 

Vũng Tàu Tourist lỗ quý 1 hơn 4 tỷ đồng vì lập dự phòng và bị truy thu tiền phạt

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2017, CTCP Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (UPCoM: VTG) bị lỗ hơn 4 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 lãi hơn 80 triệu đồng vì bị truy thu, phạt tiền từ những năm trước cũng như trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Cụ thể, doanh thu ghi nhận tăng 16% lên hơn 42 tỷ đồng; giá vốn hàng bán tăng gần 12%, ở mức hơn 20 tỷ đồng. Từ đó, lợi nhuận gộp tăng 19%, dừng ở mức gần 22 tỷ đồng. 

Chi phí khác tăng đột biến từ mức 87 triệu đồng lên hơn 4.6 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 24%, chiếm gần 14 tỷ đồng, chủ yếu do công ty phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi gần 1.3 tỷ đồng.

Vì thế, tuy doanh thu tăng 16% nhưng công ty lại bị lỗ hơn 4 tỷ đồng, trong khi quý 1/2016 lãi hơn 80 triệu đồng

Tính đến cuối quý 1/2017, nợ phải trả đã tăng gần 6%, ở mức trên 82 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:

VTG_2017.5.11_5fbb433_BCTC_HN_Quy_1_sign.pdf
VTG_2017.5.11_1d49075_GT_LNST_Quy_1_sign.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán