Minh Hằng

Vì cuộc sống là một lăng kính muôn màu.

Các ứng viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021 là ai?

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) sẽ bầu 6 thành viên vào HĐQT.

Danh sách ứng viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ mới gồm ông Kiều Hữu Dũng, ông Dương Công Minh, ông Phạm Văn Phong, ông Nguyễn Miên Tuấn, ông Nguyễn Xuân Vũ, bà Lê Thị Hoa.

1. Ông Kiều Hữu Dũng

 • Năm sinh: 20/06/1967

Quá trình công tác:

 • 1984-1989: Sinh viên Học viện Quan hệ Quốc tế
 • 1990-1992: Trợ lý Tổng giám đốc – Nhà máy Dệt kim Hoàng Thị Loan (Nghệ An)
 • 1998-2001: Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế - Ngân hàng Nhà nước
 • 2001-2003: Đại diện NHNN tại Ngân hàng Phát triển Châu Á
 • 2004-2007: Vụ trưởng Vụ các Ngân hàng – NHNN
 • 2008-2009: Chủ tịch HĐQT ACBS
 • 2009-2015: Chủ tịch HĐTV – Công ty TNHH Phát triển Thể thao và Giải trí Mễ Trì
 • 2009-05/2016: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Đại Hùng Tinh
 • 2010-09/2012: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thảo Điền
 • 2011-05/2016: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Bắc Thủ Đô
 • 06/2012-08/2013: Chủ tịch SBS
 • 2012-05/2016: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư INB
 • 06/2012-03/2014: Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank
 • 03/2014-nay: Chủ tịch HĐQT Sacombank
 • 04/2016-nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Khu du lịch Champarama

2. Ông Dương Công Minh

 • Năm sinh: 10/05/1961

Quá trình công tác:

 • 1979-1984: Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân
 • 1985-1988: Sỹ quan Công ty XNK, Bộ Quốc phòng
 • 1989-1994: Cán bộ Công ty XNK Cà phê, Liên hiệp các xí nghiệp cà phê, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
 • 1994-1997: Giám đốc Xí nghiệp xây dựng, Công ty Thanh Bình, Bộ Quốc phòng
 • 1997-nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Him Lam
 • 2008-06/2017: Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank
 • 2006-nay: Chủ tịch CTCP Dụng cụ Thể thao Bảo Long
 • 2010-nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Xín Mần
 • 2013-nay: Chủ tịch HĐQT CTCK Liên Việt (LVS)

3. Ông Phạm Văn Phong

 • Năm sinh: 07/10/1962

Quá trình công tác:

 • 04/1980-10/1980: Học Trường Trung cấp Ngân hàng Bắc Thái
 • 10/1980-03/1987: Nhân viên Ngân hàng Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc
 • 04/1987-09/1988: Phó Ban xây dựng cơ bản Ngân hàng tỉnh Đắc Lắc
 • 10/1988-03/1991: Phó Trưởng phòng TCCB Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Đắc Lắc
 • 04/1991-06/1992: Bí thư chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp Đắc Lắc, Trưởng phòng TCCB chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Đắc Lắc
 • 07/1992-10/1993: Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp khu vực Buôn Ma Thuột – Đắc Lắc
 • 11/1993-10/1996: Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp khu vực Krong Buk – Đắc Lắc, huyện ủy viên Hội đồng Nhân dân huyện Krong Buk
 • 11/1996-11/2002: Bí thư chi bộ - Phó giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Đắc Lắc (Vietcombank)
 • 12/2012-nay: Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Vietcombank chi nhánh Đắc Lắc

4. Ông Nguyễn Miên Tuấn

 • Năm sinh: 05/12/1977

Quá trình công tác:

 • 1995-1999: Sinh viên Trường ĐH Kinh tế TPHCM
 • 1997-2001: Sinh viên Trường ĐH Khoa học & Xã hội Nhân văn
 • 1999-2003: Chuyên viên Trung tâm Giao dịch chứng khoán TPHCM
 • 2001-2004: Học cao học tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM
 • 2003-2006: Chuyên viên Đầu tư, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Trưởng phòng Đầu tư Sacombank
 • 2006-09/2012: Thành viên HĐQT kiêm TGĐ CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS)
 • 2008-nay: Thành viên HĐQT CTCP Pymepharco
 • 09/2012-10/2015: Chủ tịch HĐQT VDS
 • 10/2015-nay: Phó Chủ tịch HĐQT VDS
 • 05/2012-nay: Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank

5. Ông Nguyễn Xuân Vũ

 • Năm sinh: 12/04/1981

Quá trình công tác:

 • 1999-2003: Sinh viên Học viện Tài chính
 • 2003-2005: Đi học tại Anh quốc
 • 2005-2007: Giám đốc Dự án CTCP Đầu tư Thủ Thiêm
 • 2007-08/2013: Chuyên viên Văn phòng HĐQT, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Công đoàn phía Bắc Sacombank
 • 08/2013-nay: Phó Tổng giám đốc Sacombank

6. Bà Lê Thị Hoa

 • Năm sinh: 09/09/1962

Quá trình công tác:

 • 1979-1982: Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân
 • 03/1983-05/1985: Giáo viên Trường Nghiệp vụ Ngân hàng – Nghệ An
 • 05/1985-01/1989: Cán bộ NHNN Nghệ An
 • 01/1989-02/1991: Cán bộ chi nhánh Vietcombank Vinh (Nghệ An)
 • 02/1991-06/1994: Phó Phòng Tín dụng – Chi nhánh Vietcombank Vinh
 • 06/1994-01/2003: Phó Giám đốc – Chi nhánh Vietcombank Vinh
 • 07/2004-01/2011: Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank
 • 01/2003-nay: Thành viên HĐQT Vietcombank
 Bài viết cùng chủ đề (119) : Nội tình Sacombank 

Các ứng viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021 là ai?

ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) sẽ bầu 6 thành viên vào HĐQT.

Danh sách ứng viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ mới gồm ông Kiều Hữu Dũng, ông Dương Công Minh, ông Phạm Văn Phong, ông Nguyễn Miên Tuấn, ông Nguyễn Xuân Vũ, bà Lê Thị Hoa.

1. Ông Kiều Hữu Dũng

 • Năm sinh: 20/06/1967

Quá trình công tác:

 • 1984-1989: Sinh viên Học viện Quan hệ Quốc tế
 • 1990-1992: Trợ lý Tổng giám đốc – Nhà máy Dệt kim Hoàng Thị Loan (Nghệ An)
 • 1998-2001: Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế - Ngân hàng Nhà nước
 • 2001-2003: Đại diện NHNN tại Ngân hàng Phát triển Châu Á
 • 2004-2007: Vụ trưởng Vụ các Ngân hàng – NHNN
 • 2008-2009: Chủ tịch HĐQT ACBS
 • 2009-2015: Chủ tịch HĐTV – Công ty TNHH Phát triển Thể thao và Giải trí Mễ Trì
 • 2009-05/2016: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Đại Hùng Tinh
 • 2010-09/2012: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thảo Điền
 • 2011-05/2016: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Bắc Thủ Đô
 • 06/2012-08/2013: Chủ tịch SBS
 • 2012-05/2016: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư INB
 • 06/2012-03/2014: Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank
 • 03/2014-nay: Chủ tịch HĐQT Sacombank
 • 04/2016-nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Khu du lịch Champarama

2. Ông Dương Công Minh

 • Năm sinh: 10/05/1961

Quá trình công tác:

 • 1979-1984: Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân
 • 1985-1988: Sỹ quan Công ty XNK, Bộ Quốc phòng
 • 1989-1994: Cán bộ Công ty XNK Cà phê, Liên hiệp các xí nghiệp cà phê, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
 • 1994-1997: Giám đốc Xí nghiệp xây dựng, Công ty Thanh Bình, Bộ Quốc phòng
 • 1997-nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Him Lam
 • 2008-06/2017: Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank
 • 2006-nay: Chủ tịch CTCP Dụng cụ Thể thao Bảo Long
 • 2010-nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Xín Mần
 • 2013-nay: Chủ tịch HĐQT CTCK Liên Việt (LVS)

3. Ông Phạm Văn Phong

 • Năm sinh: 07/10/1962

Quá trình công tác:

 • 04/1980-10/1980: Học Trường Trung cấp Ngân hàng Bắc Thái
 • 10/1980-03/1987: Nhân viên Ngân hàng Buôn Ma Thuột - Đắc Lắc
 • 04/1987-09/1988: Phó Ban xây dựng cơ bản Ngân hàng tỉnh Đắc Lắc
 • 10/1988-03/1991: Phó Trưởng phòng TCCB Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Đắc Lắc
 • 04/1991-06/1992: Bí thư chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp Đắc Lắc, Trưởng phòng TCCB chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Đắc Lắc
 • 07/1992-10/1993: Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp khu vực Buôn Ma Thuột – Đắc Lắc
 • 11/1993-10/1996: Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp khu vực Krong Buk – Đắc Lắc, huyện ủy viên Hội đồng Nhân dân huyện Krong Buk
 • 11/1996-11/2002: Bí thư chi bộ - Phó giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Đắc Lắc (Vietcombank)
 • 12/2012-nay: Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Vietcombank chi nhánh Đắc Lắc

4. Ông Nguyễn Miên Tuấn

 • Năm sinh: 05/12/1977

Quá trình công tác:

 • 1995-1999: Sinh viên Trường ĐH Kinh tế TPHCM
 • 1997-2001: Sinh viên Trường ĐH Khoa học & Xã hội Nhân văn
 • 1999-2003: Chuyên viên Trung tâm Giao dịch chứng khoán TPHCM
 • 2001-2004: Học cao học tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM
 • 2003-2006: Chuyên viên Đầu tư, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư, Trưởng phòng Đầu tư Sacombank
 • 2006-09/2012: Thành viên HĐQT kiêm TGĐ CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS)
 • 2008-nay: Thành viên HĐQT CTCP Pymepharco
 • 09/2012-10/2015: Chủ tịch HĐQT VDS
 • 10/2015-nay: Phó Chủ tịch HĐQT VDS
 • 05/2012-nay: Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank

5. Ông Nguyễn Xuân Vũ

 • Năm sinh: 12/04/1981

Quá trình công tác:

 • 1999-2003: Sinh viên Học viện Tài chính
 • 2003-2005: Đi học tại Anh quốc
 • 2005-2007: Giám đốc Dự án CTCP Đầu tư Thủ Thiêm
 • 2007-08/2013: Chuyên viên Văn phòng HĐQT, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Công đoàn phía Bắc Sacombank
 • 08/2013-nay: Phó Tổng giám đốc Sacombank

6. Bà Lê Thị Hoa

 • Năm sinh: 09/09/1962

Quá trình công tác:

 • 1979-1982: Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân
 • 03/1983-05/1985: Giáo viên Trường Nghiệp vụ Ngân hàng – Nghệ An
 • 05/1985-01/1989: Cán bộ NHNN Nghệ An
 • 01/1989-02/1991: Cán bộ chi nhánh Vietcombank Vinh (Nghệ An)
 • 02/1991-06/1994: Phó Phòng Tín dụng – Chi nhánh Vietcombank Vinh
 • 06/1994-01/2003: Phó Giám đốc – Chi nhánh Vietcombank Vinh
 • 07/2004-01/2011: Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank
 • 01/2003-nay: Thành viên HĐQT Vietcombank

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • STB 12.7 +0.1 +0.40% 1,576,950
 • VDS 11.1 +0.5 +4.72% 3,010

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.5
 • TV1 1.38 3.15 - 14.8
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • STG 10.37 349.15 - 3.8
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán