Thái Hương

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

OGC miễn nhiệm Tổng giám đốc Lê Huy Giang

HĐQT CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) vừa quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Lê Huy Giang kể từ ngày 14/06/2017. Thay vào đó, ông Lê Huy Giang sẽ giữ chức Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 14/06/2017.

Ông Lê Huy Giang

Được biết, ông Lê Huy Giang được bổ nhiệm là Tổng giám đốc Ocean Group ngày 01/8/2015.

Trước đó, ngày 13/06, Trưởng Ban kiểm soát Lê Anh Dũng và Thành viên Ban kiểm soát Lê Thị Băng Tâm cũng xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ngoài ra, tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/06 vừa qua của OGC, ông Hà Trọng Nam cũng đã viết thư xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT và đề xuất bầu thêm 1 thành viên HĐQT để đủ số lượng là 5 thành viên nhưng đã không được cổ đông thông qua./.

Tài liệu đính kèm:
20170615_20170615 - OGC - CBTT Mien Nhiem TGD.pdf

OGC miễn nhiệm Tổng giám đốc Lê Huy Giang

HĐQT CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) vừa quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Lê Huy Giang kể từ ngày 14/06/2017. Thay vào đó, ông Lê Huy Giang sẽ giữ chức Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 14/06/2017.

Ông Lê Huy Giang

Được biết, ông Lê Huy Giang được bổ nhiệm là Tổng giám đốc Ocean Group ngày 01/8/2015.

Trước đó, ngày 13/06, Trưởng Ban kiểm soát Lê Anh Dũng và Thành viên Ban kiểm soát Lê Thị Băng Tâm cũng xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ngoài ra, tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 12/06 vừa qua của OGC, ông Hà Trọng Nam cũng đã viết thư xin từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT và đề xuất bầu thêm 1 thành viên HĐQT để đủ số lượng là 5 thành viên nhưng đã không được cổ đông thông qua./.

Tài liệu đính kèm:
20170615_20170615 - OGC - CBTT Mien Nhiem TGD.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • OGC 2.4 0.0 -1.25% 4,263,790

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.5
 • TV1 1.38 3.15 - 14.8
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • STG 10.37 349.15 - 3.8
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán