Thái Hương

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.

Chủ tịch Thái Hưng giữ chức Chủ tịch Gang thép Thái Nguyên

Ngày 29/06, ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, UPCoM: TIS) đã thống nhất chấp thuận miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT, 2 thành viên BKS và bầu thay thế cho nhiệm kỳ 2014-2019.

* Đế chế của Thái Hưng khi thâu tóm Gang Thép Thái Nguyên và Thép Việt Ý

Cụ thể, Đại hội chấp thuận cho ông Nguyễn Quốc Huy thôi giữ chức Thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT TIS nhiệm kỳ 2014-2019; chấp thuận cho ông Vũ Hoàng Long và ông Nguyễn Tiến Dũng thôi giữ chức Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

Đồng thời, cổ đông cũng chấp thuận cho ông Trần Mạnh Hữu và ông Nguyễn Đức Huy thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-3019.

Thay vào đó, Đại hội bầu ông Nguyễn Minh Hạnh, ông Ngô Đình Khôi và ông Nguyễn Văn Tuấn (Chủ tịch) giữ chức Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019; ông Bùi Quang Hưng và ông Trần Quốc Việt giữ chức Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

Được biết, ông Nguyễn Văn Tuấn cũng chính là Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Thái Hưng (đơn vị đang sở hữu hơn 20% vốn TIS).

Ngoài ra, TIS cũng đã điều chỉnh giảm vốn điều lệ từ 2,840 tỷ đồng xuống 1,840 tỷ đồng. Đại hội cũng thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc rút vốn của SCIC. Đại hội ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành. /.   

Chủ tịch Thái Hưng giữ chức Chủ tịch Gang thép Thái Nguyên

Ngày 29/06, ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, UPCoM: TIS) đã thống nhất chấp thuận miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT, 2 thành viên BKS và bầu thay thế cho nhiệm kỳ 2014-2019.

* Đế chế của Thái Hưng khi thâu tóm Gang Thép Thái Nguyên và Thép Việt Ý

Cụ thể, Đại hội chấp thuận cho ông Nguyễn Quốc Huy thôi giữ chức Thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT TIS nhiệm kỳ 2014-2019; chấp thuận cho ông Vũ Hoàng Long và ông Nguyễn Tiến Dũng thôi giữ chức Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

Đồng thời, cổ đông cũng chấp thuận cho ông Trần Mạnh Hữu và ông Nguyễn Đức Huy thôi giữ chức Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-3019.

Thay vào đó, Đại hội bầu ông Nguyễn Minh Hạnh, ông Ngô Đình Khôi và ông Nguyễn Văn Tuấn (Chủ tịch) giữ chức Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019; ông Bùi Quang Hưng và ông Trần Quốc Việt giữ chức Thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

Được biết, ông Nguyễn Văn Tuấn cũng chính là Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Thái Hưng (đơn vị đang sở hữu hơn 20% vốn TIS).

Ngoài ra, TIS cũng đã điều chỉnh giảm vốn điều lệ từ 2,840 tỷ đồng xuống 1,840 tỷ đồng. Đại hội cũng thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc rút vốn của SCIC. Đại hội ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án phát hành. /.   

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.5
 • TV1 1.38 3.15 - 14.8
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • STG 10.37 349.15 - 3.8
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán