Anh Tuấn

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning.

Nghiên cứu phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Thực hiện kết luận của Bí thư Thành ủy TPHCM về chủ trương tổ chức nghiên cứu phương án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối của TP để khẩn trương tham mưu UBND TP thực hiện các nhiệm vụ và đảm bảo tiến độ theo quy định.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải cần xác định nội dung đặt hàng nghiên cứu của thành phố về Đề án mở rộng cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; dự thảo văn bản trình UBND TP báo cáo Bí thư Thành ủy xem xét, chấp thuận trước khi triển khai thực hiện.

Sở Giao thông vận tải tham mưu dự thảo văn bản cho UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng cung cấp sớm nhất các tài liệu liên quan Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất các thời kỳ (1995-2017) để làm cơ sở nghiên cứu; đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức đoàn khảo sát thực tế về kinh nghiệm hoạt động, điều hành của 2 sân bay trong khu vực (sân bay Băng-Cốc, sân bay Hồng Kông) với sự tham gia của các sở ngành chức năng và các chuyên gia, để góp phần vào việc nghiên cứu phương án tối ưu mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất…/.

Từ khóa: Cảng hàng không, mở rộng

Nghiên cứu phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Thực hiện kết luận của Bí thư Thành ủy TPHCM về chủ trương tổ chức nghiên cứu phương án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối của TP để khẩn trương tham mưu UBND TP thực hiện các nhiệm vụ và đảm bảo tiến độ theo quy định.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải cần xác định nội dung đặt hàng nghiên cứu của thành phố về Đề án mở rộng cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; dự thảo văn bản trình UBND TP báo cáo Bí thư Thành ủy xem xét, chấp thuận trước khi triển khai thực hiện.

Sở Giao thông vận tải tham mưu dự thảo văn bản cho UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng cung cấp sớm nhất các tài liệu liên quan Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất các thời kỳ (1995-2017) để làm cơ sở nghiên cứu; đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức đoàn khảo sát thực tế về kinh nghiệm hoạt động, điều hành của 2 sân bay trong khu vực (sân bay Băng-Cốc, sân bay Hồng Kông) với sự tham gia của các sở ngành chức năng và các chuyên gia, để góp phần vào việc nghiên cứu phương án tối ưu mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất…/.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán