Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

PVI báo lãi hợp nhất trước thuế nửa đầu năm đạt 310 tỷ đồng 

Ngày 12/07/2017, CTCP PVI (HNX: PVI) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017.

Theo đó, nửa đầu năm 2017, tổng doanh thu hợp nhất của PVI ước đạt 4,482 tỷ đồng, tương đương 108% kế hoạch 6 tháng và bằng 51% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 310 tỷ đồng, tương đương 119% kế hoạch 6 tháng và thực hiện 52% kế hoạch năm.

Tính riêng kết quả kinh doanh công ty mẹ, tổng doanh thu ước đạt 335 tỷ đồng, tương đương 121% kế hoạch 6 tháng, bằng 49% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 202 tỷ đồng, tương đương 144% kế hoạch 6 tháng, bằng 50% kế hoạch năm./.

 Bài viết cùng chủ đề (127) : Lợi nhuận quý 2/2017 

PVI báo lãi hợp nhất trước thuế nửa đầu năm đạt 310 tỷ đồng 

Ngày 12/07/2017, CTCP PVI (HNX: PVI) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017.

Theo đó, nửa đầu năm 2017, tổng doanh thu hợp nhất của PVI ước đạt 4,482 tỷ đồng, tương đương 108% kế hoạch 6 tháng và bằng 51% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 310 tỷ đồng, tương đương 119% kế hoạch 6 tháng và thực hiện 52% kế hoạch năm.

Tính riêng kết quả kinh doanh công ty mẹ, tổng doanh thu ước đạt 335 tỷ đồng, tương đương 121% kế hoạch 6 tháng, bằng 49% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 202 tỷ đồng, tương đương 144% kế hoạch 6 tháng, bằng 50% kế hoạch năm./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PVI 34.0 +0.1 +0.29% 73,420

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • C69 1.1 2.13 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • MPT 1.71 4.55 - 7.4
 • HVA 0.01 0.11 - 12.7
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • PSE 1.84 5.24 - 11.6
 • CTT 1.59 3.27 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán