Tri Túc

Tri túc thường lạc

SCH: 6 tháng đầu năm 2017 lãi ròng 6.8 tỷ đồng, đạt hơn 71% kế hoạch năm

CTCP Thủy điện Sông Chảy 5 (SCH) vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2017 với doanh thu đạt hơn 32 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 6.8 tỷ đồng, lần lượt thực hiện hơn 51% và 71% kế hoạch cả năm.

Trong quý 2/2017, Công ty đạt 16.7 tỷ đồng doanh thu,tăng nhẹ 8% và lãi ròng xấp xỉ 3 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2016. Theo chia sẻ từ phía Công ty, do lượng mưa trong kỳ tăng dẫn đến sản lượng điện thương phẩm tăng. Cùng với đó, chi phí lãi vay giảm 428 triệu đồng do trả nợ gốc trước hạn. Từ đó, ảnh hưởng tích cực lên lãi ròng quý 2/2017.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 32.2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6.8 tỷ đồng, lần lượt thực hiện hơn 51% và 71% kế hoạch cả năm./.

 

Tài liệu đính kèm:
1.SCH_2017.7.13_b750db8_Bao_cao_tai_chinh_Quy_2___2017_Song_Chay_5.pdf
2.SCH_2017.7.13_f196aab_55._CV_so_80_ngay_11.07.2017_gui_cho_UBCKNN__SGDCKHN_Vv_Giai_trinh_chenh_lech_loi_nhuan_Q2.2017.pdf

Từ khóa: Thủy điện Sông Chảy 5

 Bài viết cùng chủ đề (136) : Lợi nhuận quý 2/2017 

SCH: 6 tháng đầu năm 2017 lãi ròng 6.8 tỷ đồng, đạt hơn 71% kế hoạch năm

CTCP Thủy điện Sông Chảy 5 (SCH) vừa công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2017 với doanh thu đạt hơn 32 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 6.8 tỷ đồng, lần lượt thực hiện hơn 51% và 71% kế hoạch cả năm.

Trong quý 2/2017, Công ty đạt 16.7 tỷ đồng doanh thu,tăng nhẹ 8% và lãi ròng xấp xỉ 3 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2016. Theo chia sẻ từ phía Công ty, do lượng mưa trong kỳ tăng dẫn đến sản lượng điện thương phẩm tăng. Cùng với đó, chi phí lãi vay giảm 428 triệu đồng do trả nợ gốc trước hạn. Từ đó, ảnh hưởng tích cực lên lãi ròng quý 2/2017.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 32.2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6.8 tỷ đồng, lần lượt thực hiện hơn 51% và 71% kế hoạch cả năm./.

 

Tài liệu đính kèm:
1.SCH_2017.7.13_b750db8_Bao_cao_tai_chinh_Quy_2___2017_Song_Chay_5.pdf
2.SCH_2017.7.13_f196aab_55._CV_so_80_ngay_11.07.2017_gui_cho_UBCKNN__SGDCKHN_Vv_Giai_trinh_chenh_lech_loi_nhuan_Q2.2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.4
 • TV1 1.38 3.15 - 14.8
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • STG 10.37 349.15 - 3.8
 • VSA 18.2 21.62 - 5.2
 • HCC 8.99 15.81 - 4.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán