Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

VMI: Kế hoạch 2017 lãi ròng tăng 57% nhờ dự án năm cũ

ĐHĐCĐ thường niên 2017 vừa qua của CTCP Khoáng sản và Đầu tư Visaco (HNX: VMI) đã thông qua kế hoạch 2017 với lãi ròng tăng trưởng đến 57% lên 22 tỷ đồng.

Đại hội đã thông qua kế hoạch năm 2017 với 260 tỷ đồng doanh thu, tăng 47% so với thực hiện năm 2016. Theo đó, lãi sau thuế 22 tỷ đồng, tăng 57%. Ban lãnh đạo của VMI cho biết năm 2017 sẽ có nguồn thu từ các dự án thi công từ năm cũ chưa quyết toán được từ chủ đầu tư, tạm tính khoản này gần 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã ký kết thành công một số công trình làm thầu chính như gói ĐH3, gói BS19,…

Công ty dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ 15%, trong khi năm 2016 cổ đông chỉ được thanh toán cổ tức tỷ lệ 7%.

Công ty cũng thông tin thêm một số hợp đồng ký kết mới trong quý 1/2017 như hợp đồng với CTCP Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO về việc thi công xây dựng và cung cấp vật tư gói thầu 19BS với tổng trị giá 54 tỷ đồng và 10 tỷ đến từ hợp đồng gia công bê tông nhựa với Công ty TNHH MTV 185.

Cũng trong năm 2017, HĐQT sẽ tiến hành nghiên cứu và đổi tên mới nhằm mục đích định hướng thương hiệu, thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác theo định hướng phát triển mới của Công ty.

Điểm lại 2016, doanh thu dừng tại con số 177 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2015 và cũng chỉ thực hiện 63% kế hoạch năm. Giải thích cho việc không hoàn thành được doanh thu dự kiến, do gặp khó khăn trong điều kiện thời tiết ở các công trình trọng điểm, có nguồn thu lớn như gói BOT-Cienco5, hai gói thầu số 4 và số 6 thuộc dự án xây dựng Hầm đường bộ đèo Cả, tỉnh Phú Yên…Kết quả lãi ròng ghi nhận 14 tỷ đồng, tương đương 84% kế hoạch năm, tăng trưởng 27%. Cổ tức năm 2016 cũng được thông qua với tỷ lệ 7%./.

Tài liệu đính kèm:

vmi_Bien_ban_Nghi_quyet_DHHCD_nam_2017.pdf

Từ khóa: VMI, lãi ròng, dự án, doanh thu, ĐHĐCĐ, 2017, kế hoạch

VMI: Kế hoạch 2017 lãi ròng tăng 57% nhờ dự án năm cũ

ĐHĐCĐ thường niên 2017 vừa qua của CTCP Khoáng sản và Đầu tư Visaco (HNX: VMI) đã thông qua kế hoạch 2017 với lãi ròng tăng trưởng đến 57% lên 22 tỷ đồng.

Đại hội đã thông qua kế hoạch năm 2017 với 260 tỷ đồng doanh thu, tăng 47% so với thực hiện năm 2016. Theo đó, lãi sau thuế 22 tỷ đồng, tăng 57%. Ban lãnh đạo của VMI cho biết năm 2017 sẽ có nguồn thu từ các dự án thi công từ năm cũ chưa quyết toán được từ chủ đầu tư, tạm tính khoản này gần 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã ký kết thành công một số công trình làm thầu chính như gói ĐH3, gói BS19,…

Công ty dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ 15%, trong khi năm 2016 cổ đông chỉ được thanh toán cổ tức tỷ lệ 7%.

Công ty cũng thông tin thêm một số hợp đồng ký kết mới trong quý 1/2017 như hợp đồng với CTCP Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO về việc thi công xây dựng và cung cấp vật tư gói thầu 19BS với tổng trị giá 54 tỷ đồng và 10 tỷ đến từ hợp đồng gia công bê tông nhựa với Công ty TNHH MTV 185.

Cũng trong năm 2017, HĐQT sẽ tiến hành nghiên cứu và đổi tên mới nhằm mục đích định hướng thương hiệu, thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác theo định hướng phát triển mới của Công ty.

Điểm lại 2016, doanh thu dừng tại con số 177 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2015 và cũng chỉ thực hiện 63% kế hoạch năm. Giải thích cho việc không hoàn thành được doanh thu dự kiến, do gặp khó khăn trong điều kiện thời tiết ở các công trình trọng điểm, có nguồn thu lớn như gói BOT-Cienco5, hai gói thầu số 4 và số 6 thuộc dự án xây dựng Hầm đường bộ đèo Cả, tỉnh Phú Yên…Kết quả lãi ròng ghi nhận 14 tỷ đồng, tương đương 84% kế hoạch năm, tăng trưởng 27%. Cổ tức năm 2016 cũng được thông qua với tỷ lệ 7%./.

Tài liệu đính kèm:

vmi_Bien_ban_Nghi_quyet_DHHCD_nam_2017.pdf

Thảo luận

Đăng nhập x



Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • Visaco 0.0 0.0 0.00% 0
 • VMI 5.9 +0.1 +1.72% 69,900

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • BWE 23.92 76.81 - -
 • TFC (5.05) - - 21
 • DGW 8.59 17.17 - 10.5
 • LDG 80.91 136.01 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (14.9)
 • AMD 5.95 13.18 - 22.1
 • DGL 39.37 66.85 - 12.8
 • HAR 8.88 - - (1,183.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán