Minh An

Trên thị trường chứng khoán, 2 nhân 2 không bao giờ bằng 4, nhưng bằng 5 trừ 1. Bạn cần có bản lĩnh để chịu đựng chuyện "trừ một" đó.

SCIC rút 1,000 tỷ đồng, ai sẽ rót thêm 2,000 tỷ vào Gang thép Thái Nguyên?

Sau khi SCIC thoái hết 100 triệu cp, tương ứng 1,000 tỷ đồng vốn điều lệ của CTCP Gang thép Thái Nguyên (UPCoM: TIS) vào cuối tháng 4 thì đến nay, TIS chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bàn việc phát hành thêm cổ phiếu tối đa 2,000 tỷ đồng để tăng vốn.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ bất thường của TIS là 29/05 và công ty tổ chức vào ngày 29/06.

Nội dung họp gồm bổ sung sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 9 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ từ 2,840 tỷ đồng xuống còn 1,840 tỷ đồng, đồng thời bỏ nội dung nói về cổ đông chiến lược; Đồng thời thông qua chủ trương về việc phát hành thêm cổ phiếu tối đa 2,000 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ; Báo cáo về việc chấp thuận cho các ông Nguyễn Quốc Huy, Vũ Hoàng Long và Nguyễn Tiến Dũng được thôi Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019; Chấp thuận cho các ông Trần Mạnh Hữu và Nguyễn Đức Huy được thôi thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019; Tổ chức bầu bổ sung thay thế 3 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Được biết, trong năm 2015, TIS đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho SCIC với tổng số vốn phát hành thêm là 1,000 tỷ đồng. Mục đích phát hành tăng vốn để thanh toán cho các hạng mục đầu tư của dự án Cải tạo mở rộng Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2. Khoản tiền này đang được gửi có kỳ hạn tại Vietcombank  với lãi suất tiền gửi từ 5.3 - 5.5%.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2017, Chính phủ và Bộ Tài chính yêu cầu SCIC phải rút ngay khoản đầu tư 1,000 tỷ đồng đó và TIS phải giảm vốn điều lệ.

TIS đang triển khai dự án Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn 2 với tổng chi phí đầu tư toàn dự án theo dự toán ban đầu là 3,843.67 tỷ đồng và dự toán điều chỉnh đã được phê duyệt là 8,104.9 tỷ đồng. Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2007, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các hạng mục chính của dự án tại khu vực Lưu Xá vẫn chưa hoàn thành. Tổng chi phí đầu tư của dự án tới thời điểm 31/12/2016 là 4,635.5 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay được vốn hóa là 1,435.4 tỷ đồng.

Theo kế hoạch dự án sẽ được khởi động lại từ 01/04/2016, thi công trong vòng 18 tháng đến 01/10/2017 hoàn thành đưa vào sản xuất. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay dự án chưa đủ điều kiện để tái khởi động lại, chủ đầu tư TIS đang chờ chỉ đạo của Chính phủ đối với dự án này.

Như vậy, với động thái dự kiến phát hành thêm cổ phiếu tối đa 2,000 tỷ đồng của TIS thì khả năng dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 sẽ tiếp tục được khởi động lại. Nhưng câu hỏi đặt ra là ai sẽ là nhà đầu tư rót vốn vào đây?.

Trong khi đó, CTCP Thương mại Thái Hưng gần đây đang cần mẫn gom vào cổ phiếu TIS và hiện đã sở hữu 36.8 triệu cp, chiếm 20% vốn. Thương mại Thái Hưng có vốn điều lệ 1,000 tỷ đồng, trụ sở đặt tại tỉnh Thái Nguyên. Công ty hoạt động chính trong ngành bán buôn kim loại và quặng kim loại, sắt, thép, gang. Đơn vị này cũng vừa chào mua công khai 7 triệu cp CTCP Thép Việt Ý (HOSE: VIS), tương đương 14.22% vốn, và dự kiến sau chào mua sẽ tăng lên hơn 65%.

Cơ cấu cổ đông TIS tại thời điểm tháng 3/2017
Nguồn: Báo cáo thường niên TIS

Từ khóa: Gang thép Thái Nguyên, SCIC, rút vốn, phát hành thêm

SCIC rút 1,000 tỷ đồng, ai sẽ rót thêm 2,000 tỷ vào Gang thép Thái Nguyên?

Sau khi SCIC thoái hết 100 triệu cp, tương ứng 1,000 tỷ đồng vốn điều lệ của CTCP Gang thép Thái Nguyên (UPCoM: TIS) vào cuối tháng 4 thì đến nay, TIS chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bàn việc phát hành thêm cổ phiếu tối đa 2,000 tỷ đồng để tăng vốn.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ bất thường của TIS là 29/05 và công ty tổ chức vào ngày 29/06.

Nội dung họp gồm bổ sung sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 9 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ từ 2,840 tỷ đồng xuống còn 1,840 tỷ đồng, đồng thời bỏ nội dung nói về cổ đông chiến lược; Đồng thời thông qua chủ trương về việc phát hành thêm cổ phiếu tối đa 2,000 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ; Báo cáo về việc chấp thuận cho các ông Nguyễn Quốc Huy, Vũ Hoàng Long và Nguyễn Tiến Dũng được thôi Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019; Chấp thuận cho các ông Trần Mạnh Hữu và Nguyễn Đức Huy được thôi thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019; Tổ chức bầu bổ sung thay thế 3 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Được biết, trong năm 2015, TIS đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho SCIC với tổng số vốn phát hành thêm là 1,000 tỷ đồng. Mục đích phát hành tăng vốn để thanh toán cho các hạng mục đầu tư của dự án Cải tạo mở rộng Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2. Khoản tiền này đang được gửi có kỳ hạn tại Vietcombank  với lãi suất tiền gửi từ 5.3 - 5.5%.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2017, Chính phủ và Bộ Tài chính yêu cầu SCIC phải rút ngay khoản đầu tư 1,000 tỷ đồng đó và TIS phải giảm vốn điều lệ.

TIS đang triển khai dự án Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn 2 với tổng chi phí đầu tư toàn dự án theo dự toán ban đầu là 3,843.67 tỷ đồng và dự toán điều chỉnh đã được phê duyệt là 8,104.9 tỷ đồng. Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2007, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các hạng mục chính của dự án tại khu vực Lưu Xá vẫn chưa hoàn thành. Tổng chi phí đầu tư của dự án tới thời điểm 31/12/2016 là 4,635.5 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay được vốn hóa là 1,435.4 tỷ đồng.

Theo kế hoạch dự án sẽ được khởi động lại từ 01/04/2016, thi công trong vòng 18 tháng đến 01/10/2017 hoàn thành đưa vào sản xuất. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay dự án chưa đủ điều kiện để tái khởi động lại, chủ đầu tư TIS đang chờ chỉ đạo của Chính phủ đối với dự án này.

Như vậy, với động thái dự kiến phát hành thêm cổ phiếu tối đa 2,000 tỷ đồng của TIS thì khả năng dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 sẽ tiếp tục được khởi động lại. Nhưng câu hỏi đặt ra là ai sẽ là nhà đầu tư rót vốn vào đây?.

Trong khi đó, CTCP Thương mại Thái Hưng gần đây đang cần mẫn gom vào cổ phiếu TIS và hiện đã sở hữu 36.8 triệu cp, chiếm 20% vốn. Thương mại Thái Hưng có vốn điều lệ 1,000 tỷ đồng, trụ sở đặt tại tỉnh Thái Nguyên. Công ty hoạt động chính trong ngành bán buôn kim loại và quặng kim loại, sắt, thép, gang. Đơn vị này cũng vừa chào mua công khai 7 triệu cp CTCP Thép Việt Ý (HOSE: VIS), tương đương 14.22% vốn, và dự kiến sau chào mua sẽ tăng lên hơn 65%.

Cơ cấu cổ đông TIS tại thời điểm tháng 3/2017
Nguồn: Báo cáo thường niên TIS

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VIS 21.7 +0.1 +0.23% 227,240

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • TEG 2.35 7.42 - 4.1
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.8
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • HVA 0.01 0.11 - 13.5
 • VMI 2.7 4.74 - 4.3
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán