logo

Oseven – Kế hoạch kinh doanh 2009 đầy tham vọng

09-05-2009 14:57:13+07:00
09/05/2009 14:57 0
  •  

Oseven – Kế hoạch kinh doanh 2009 đầy tham vọng

(Vietstock) – Ngày 09/05, Đại hội cổ đông thường niên 2009 của CTCP Oseven đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2009 đầy tham vọng. Theo đó, công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu khoảng 185 tỷ đồng, tăng 81%; lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2008 và mức cổ tức 20%.

Trong bối cảnh hiện tại, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn đã chọn giải pháp cắt giảm nhân sự. Tuy nhiên, ban quản trị Oseven khẳng định, trong năm nay, công ty sẽ tuyển dụng thêm nhiều nhân viên mới nhằm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra.

Khép lại năm 2008, công ty đạt được kết quả kinh doanh khá ấn tượng. Theo đó, doanh thu đạt 102 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 21 tỷ đồng và chia cổ tức 18% vốn điều lệ.

Theo tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2008, công ty sẽ trích 3% lợi nhuận sau thuế để làm quỹ khen thưởng cán bộ công nhân viên. Tuy nhiên, nhiều cổ đông cho rằng mức trích lập này không tương xứng với sự đóng góp của họ. Chính vì vậy, Đại hội đi đến thống nhất trích 2% lợi nhuận từ quỹ đầu tư phát triển để bổ sung cho quỹ khen thưởng.

Thi Thao

×
vietstock logo
Về đầu trang