UPCoM: Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu MJC và VIR

18-06-2010 17:42:18+07:00
18/06/2010 17:42 0
  •  

UPCoM: Chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu MJC và VIR

Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM của CTCP Thương mại Mộc Hóa và CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu

CTCP Thương mại Mộc Hóa được chấp thuận đăng ký giao dịch hơn 1.59 triệu cổ phiếu trên thị trường UPCoM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: MJC

- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1,596,620 cổ phiếu

- Tổng giá trị đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 15,966,200,000 đồng

CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu được chấp thuận đăng ký giao dịch 5.24 triệu cổ phiếu trên thị trường UPCoM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: VIR

- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 5,240,000 cổ phiếu

- Tổng giá trị đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 52.4 tỷ đồng

hnx

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang