Dothico bán cổ phiếu cho CBCNV và đối tác chiến lược

09-07-2010 14:22:20+07:00
09/07/2010 14:22 0
  •  

Dothico bán cổ phiếu cho CBCNV và đối tác chiến lược

Công ty cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp (Dothico) thông báo về việc Phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Cán bộ công nhân viên và Đối tác chiến lược Công ty.

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp

2. Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp

• Địa chỉ trụ sở chính: 22 Quang Trung, TP Quảng Ngãi

• Website: dothico.com.vn

• Điện thoại: 055.3823779 fax: 055.3823779

• Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4300319877 do Sở kế hoạch đầu tư Quảng Ngãi cấp, đăng ký lần đầu ngày 28/8/2003 và thay đổi lần thứ 6 ngày 14/9/2009

3. Vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh:

• Vốn điều lệ: 20.000.0000.000 (Hai mươi tỷ đồng)

• Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

- Thi công xây dựng công trình;

- Sản xuất vật liệu xây dựng;

- Kinh doanh bất động sản;

- Kinh doanh cơ khí, cơ giới, thiết bị xây dựng;

- Kinh doanh cây xanh, cây cảnh.

4. Thông tin chung về đợt phát hành

• Tổng số cổ phần phát hành dự kiến: 300.000 cổ phần

• Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

• Mệnh giá 10.000 đ/1cp

• Giá chào bán: 12.200 đ/cp

• Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Cán bộ công nhân viên và Đối tác chiến lược.

• Phương thức phân phối: phân phối trực tiếp không qua trung gian

• Thời gian đăng ký mua: Từ ngày  9/7/2010 đến ngày 16/7/2010

• Thời gian nộp tiền: Từ ngày 12/7/2010 đến ngày 23/7/2010

• Thời gian phân phối cổ phần: Từ ngày 25/7/2010 đến ngày 30/7/2010

• Số lượng đặt mua tối thiểu:

 Chào bán cho Cán bộ công nhân viên: 01 cổ phần

 Chào bán cho Đối tác chiến lược: 50.000 cổ phần

• Đối tượng Phát hành: Trên cơ sở được sự Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã quyết định Danh sách Cán bộ công nhân viên và Đối tác chiến lược được mua trong đợt phát hành lần này (Quyết định số  05/2010/QĐ-HĐQT  ngày 01/6/2010).

• Địa điểm Phát hành: Trụ sở chính Công ty cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp. 22 Quang trung, TP Quảng Ngãi.

UBCKNN

×
vietstock logo
Về đầu trang