MJC đăng ký mua 60,000 cổ phiếu quỹ

10-08-2010 17:13:28+07:00
10/08/2010 17:13 0
  •  

MJC đăng ký mua 60,000 cổ phiếu quỹ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Thương mại Mộc Hóa (UPCoM: MJC).

1.   Tên tổ chức niêm yết: CTCP Thương mại Mộc Hóa

2.   Địa chỉ trụ sở chính: 130 Bạch Đằng, Khu phố 1, Thị trấn Mộc Hóa, Huyện Mộc Hóa, Tỉnh Long An

3.   Vốn điều lệ: 15,966,200,000 đồng

4.   Mã chứng khoán giao dịch: MJC

5.   Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP

6.   Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 60,000 CP

7.   Mục đích mua: Tăng số lượng cổ phiếu quỹ

8.   Nguồn vốn dùng để mua: Thặng dư vốn cổ phần

9.   Ngày bắt đầu giao dịch: 16/8/2010

11.Ngày kết thúc giao dịch: 16/11/2010

10. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

11. Tên công ty chứng khoán được ủy quyền giao dịch: CTCP Chứng khoán Rồng Việt.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang