Quý III, Thanh Bình đặt kế hoạch lãi 3 tỷ đồng

05-09-2010 21:32:05+07:00
05/09/2010 21:32 0
  •  

Quý III, Thanh Bình đặt kế hoạch lãi 3 tỷ đồng

CTCP Thanh Bình vừa thông qua HĐQT kế hoạch kinh doanh quý III/2010. Theo đó, tổng doanh thu thuần dự kiến 90 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3,88 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3 tỷ đồng. Năm 2010, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 189,4 tỷ đồng và 6,28 tỷ đồng.

HĐQT cũng đã thông qua việc hoãn kế hoạch lên sàn chứng khoán trong năm 2010 và không thực hiện tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm để dùng khoản lãi này mua cổ phiếu quỹ với giá mua tối đa 13.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty hiện có vốn điều lệ 80 tỷ đồng, lĩnh vực kinh doanh chính là chăn nuôi và sản xuất con giống gia súc gia cầm, sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế biến súc sản, bột mì, sữa… Trong 6 tháng đầu năm 2010, Công ty đạt tổng doanh thu 99,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3,28 tỷ đồng.

T.Thúy

đầu tư chứng khoán

×
vietstock logo
Về đầu trang