PXS: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn VF2

03-06-2011 17:42:00+07:00
03/06/2011 17:42 0
  •  

PXS: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn VF2

CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (MCK: PXS) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn VF2.

Tài liệu đính kèm:
20110603_PXS_BC_KQ_GD_CP_CDL_VF2.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang