Hà Nội Non nước miễn nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng

20/07/2011 16:010
  •  

Hà Nội Non nước miễn nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước quyết định miễn nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng.

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Ngô Văn Hoàng từ ngày 0/07/2011

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Nguyễn Hoàng từ ngày 07/07/2011.

SSC

×
vietstock logo
Về đầu trang