×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Chủ tịch Ficombank giữ chức Chủ tịch SCB hợp nhất

23/12/2011 10:200

Cập nhật diễn biến ĐHĐCĐ hợp nhất

Chủ tịch Ficombank giữ chức Chủ tịch SCB hợp nhất

* Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS chiếm 3% tổng chi phí 2012

(Vietstock) – ĐHĐCĐ hợp nhất Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sáng 23/12 đã thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Thu Sương giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Uông Văn Ngọc Ẩn là Tổng Giám đốc.

* ĐHĐCĐ của SCB, TinNghiaBank và Ficombank thông qua việc hợp nhất >>>

* SCB + Ficombank + TinNghiaBank = ... SCB? >>>

HĐQT ngân hàng hợp nhất gồm 9 thành viên (8 thành viên HĐQT và 1 thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2012 – 2017).

Trong đó có 4 thành viên thuộc Ficombank trước hợp nhất, bao gồm: bà Nguyễn Thị Thu Sương (Chủ tịch HĐQT Ficombank), ông Uông Văn Ngọc Ẩn (Phó chủ tịch HĐQT), ông Đinh Văn Thành (Phó chủ tịch HĐQT) và ông Trần Thuận Hòa (Thành viên HĐQT).

Phía TinNghiaBank có ông Vũ Văn Thành (Chủ tịch HĐQT) và SCB có 3 thành viên là ông Trầm Thích Tồn, ông Phan Vĩ Dân (cùng là Thành viên HĐQT trước đây) và bà Nguyễn Thị Phương Loan (Thành viên HĐQT độc lập).

Riêng ông Võ Thành Hùng hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP An Phú.

Về quyền hạn, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT mới được quyền quyết định một số vấn đề cơ chế, chính sách hoạt động kinh doanh phát sinh. Cụ thể như được quyền quyết định về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của SCB, việc thành lập công ty con, góp vốn, mua cổ phần hoặc rút vốn tại doanh nghiệp có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của SCB; đầu tư mua bán tài sản của SCB có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của SCB.

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm bao gồm 4 người: Ông Lê Khánh Hiền, bà Phạm Thu Phong, ông Trần Chấn Nam và bà Võ Thị Mười. Trong đó ĐHĐCĐ hợp nhất đã bầu ông Hiền làm trưởng Ban Kiểm soát.

Ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012 phụ thuộc vào kết quả kinh doanh 2012, và tổng ngân sách hoạt động sẽ bằng khoảng 3% tổng chi phí hoạt động của năm 2012.

Đại hội cũng thông qua tất cả các tờ trình còn lại: Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCB; phê chuẩn quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát SCB…Ngân hàng hợp nhất sẽ không có cổ đông sáng lập.

Bội Mẫn

Về đầu trang