logo

Hunex: Đầu tư Thái Bình đã mua 1.6 triệu cp

09-12-2011 18:09:54+07:00
09/12/2011 18:09 0
  •  

Hunex: Đầu tư Thái Bình đã mua 1.6 triệu cp

CTCP Đầu tư Thái Bình, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng (Hunex) đã mua hơn 1.6 triệu cp.

1. Tên nhà đầu tư: CTCP Đầu tư Thái Bình

-  Số chứng nhận ĐKKD: 3700148737

-  Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh giầy dép

-  Địa chỉ: Số 5A, Xa Lộ Xuyên Á, An Bình, Dĩ An, Bình Dương

2. Điện thoại: 083.7241241; Fax: 083.8960223

3. Tên chứng khoán đã tiến hành mua: Cổ phiếu của CTCP SXTM Hữu Nghị Đà Nẵng

4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 1,616,245 cổ phiếu

5. Tỷ lệ phần trăm cổ phần nắm giữ hoặc cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phần đang lưu hành: 62.03%

6. Ngày thay đổi sở hữu: 1/12/2011

SSC

×
vietstock logo
Về đầu trang