Machino1: Chủ tịch HĐQT đã mua 12,835 cổ phiếu

12-12-2011 15:09:00+07:00
12/12/2011 15:09 0
  •  

Machino1: Chủ tịch HĐQT đã mua 12,835 cổ phiếu

Ông Vũ Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị (Machino1) đã mua 12,835 cp. 

1. Cá nhân đầu tư: Vũ Thanh Tùng

-          Số CMND: 012801417. Ngày cấp: 9/6/2005. Nơi cấp: Công an Hà Nội

-          Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

-          Điện thoại: 043.8541022; Fax: 043.8542276

2. Tên chứng khoán sở hữu: Cổ phiếu công ty cổ phần Thiết bị

3. Tên người có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu

3.1 Họ và tên: Vũ Ngọc Lan                 

- Mối quan hệ: Vợ           Chức vụ hiện nay ở tổ chức: Không có

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 122,460 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.33%

3.2. Họ và tên: Vũ Tường Vân

- Mối quan hệ: Chị gái      Chức vụ hiện nay ở tổ chức: Ủy viên HĐQT

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ: 347,375 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.46%

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của cá nhân đầu tư nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 914,720 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 24.9%

5. Số lượng cổ phiếu đã mua (làm thay đổi tỷ lệ sở hữu): 12,835 cổ phiếu

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu của cá nhân đầu tư nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 927,555 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 25.25%

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 1,397,390 cổ phiếu, tỷ lệ 38.04%.

8. Lý do thay đổi sở hữu: Nhận chuyển nhượng cổ phiếu

9. Ngày thay đổi sở hữu: 9/12/2011

SSC

×
vietstock logo
Về đầu trang