CIV: Thay đổi Kế toán trưởng

11/01/2012 15:010
  •  

CIV: Thay đổi Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Đầu tư Vinamotor (CIV) công bố thông tin thay đổi Kế toán trưởng

- Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng VTHĐ thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 25/12/2011.

- Bổ nhiệm ông Vũ Trần Dũng, Trưởng phòng TCHC giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 25/12/2011

SSC

×
vietstock logo
Về đầu trang