Vinaconex – UPGC đổi tên gọi và thay Ủy viên HĐQT

04/01/2012 17:270
  •  

Vinaconex – UPGC đổi tên gọi và thay Ủy viên HĐQT

(Vietstock) - ĐHĐCĐ bất thường năm 2011 của CTCP Đầu tư và Thương mại Vinaconex - UPGC công bố thay đổi tên gọi của công ty và bầu bổ sung Ủy viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Theo đó, công ty sẽ có tên gọi mới là CTCP Vinaconex – VCN, địa chỉ trụ sở chính tại Tòa nhà Vinaconex – VCN, đường A1, Khu Đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng thống nhất miễn nhiệm ủy viên HĐQT đối với ông Trần Thanh Thịnh và ông Đỗ Mạnh Hùng. Người được bổ nhiệm thay thế chức vụ này là ông Đào Ngọc Sáng và ông Đình Khắc Lâm.

Bà Trần Thị Nhã Trúc cũng được bổ nhiệm vào Ủy viên BKS thay ông Nguyễn Đức Khoa.

Như Ý

×
vietstock logo
Về đầu trang