BMI đặt kế hoạch 151 tỷ đồng lãi sau thuế năm 2012

17-04-2012 14:56:52+07:00
17/04/2012 14:56 0
  •  

BMI đặt kế hoạch 151 tỷ đồng lãi sau thuế năm 2012

Trong năm 2012, Tổng CTCP Bảo Minh (HOSE: BMI) đặt kế hoạch doanh thu phí bảo hiểm hợp nhất đạt 2,651 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế hợp nhất ở mức 151.3 tỷ đồng, tăng hơn 7%.

Nội dung này sẽ được HĐQT công ty trình trước ĐHĐCĐ thường niên 2012 diễn ra vào ngày 26/04 tới thông qua.

Mục tiêu chính trong năm 2012 là không lỗ và có lãi về hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc.

Trong năm 2012, công ty sẽ phục hồi các kênh phân phối trực tiếp tại các quận huyện và qua đại lý, đặc biệt tại các địa bàn TPHCM, Hà Nội để bán các sản phẩm XCG, con người. Đồng thời tập trung khai thác các dịch vụ mang lại lợi nhuận như xe gắn máy, các nghiệp vụ về tài sản, kỹ thuật..

Trong năm 2011, Bảo Minh đạt 2,350 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm phát sinh, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc là 2,129 tỷ đồng, hoàn thành 99% kế hoạch, tăng gần 10% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch. Với kết quả này, công ty chia cổ tức ở mức 12% bằng tiền mặt.

Như Ý (Vietstock)

Finfonet

×
vietstock logo
Về đầu trang