Domenal: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

21-05-2012 17:17:13+07:00
21/05/2012 17:17 0
  •  

Domenal: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Domenal công bố thông tin bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Đồng giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay cho ông Nguyễn Thanh Bạch kể từ ngày 12/3/2012 theo Quyết định số 22/QĐ-DMN ngày 12/3/2012 của Hội đồng quản trị.

ssc

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang