PhuHungGia sẽ bán 3.5 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

12/06/2012 20:100
  •  

PhuHungGia sẽ bán 3.5 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược

ĐHCĐ thường niên 2012 của CTCP Đầu tư xây dựng Phú Hưng Gia (PhuHungGia) thông qua kế hoạch phát hành 3.5 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược nhằm tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng.

Cổ phần được chào bán hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 2 năm kể từ ngày phát hành. HĐQT được ủy quyền lựa chọn thời điểm, định mức giá phát hành cũng như xử lý các thủ tục liên quan đến kế hoạch tăng vốn.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2012, Đại hội nhất trí với chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 1410 tỷ đồng (tăng 16% so với thực hiện 2011), trong đó doanh thu xây lắp dự kiến chiếm tỷ trọng lớn nhất, với khoảng 800 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng, giảm 17%. Cổ tức tỷ lệ 10% như năm 2011.

Đại hội thống nhất việc chỉnh sửa một số điều lệ công ty như: thay đổi tên viết tắt thành PHG và HĐQT được quyền trong xem xét mở rộng ngành nghề kinh doanh khi cần thiết...

Theo báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2011, PhuHungGia đạt 48 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Công ty trích lập 30% cho quỹ đầu tư phát triển, 10% quỹ dự phòng tài chính và một số quỹ khác. Với kết quả này, PhuHungGia chi trả 10% tỷ lệ cổ tức.

Lê Trâm (Vietstock)

FFN

×
vietstock logo
Về đầu trang