CTCP Thép Sông Hồng: Báo cáo tài chính

17-07-2012 17:44:29+07:00
17/07/2012 17:44 0
  •  

CTCP Thép Sông Hồng: Báo cáo tài chính

CBTT Bán đấu giá cổ phần của TCT Cổ phần Sông Hồng tại CTCP Thép Sông Hồng (gọi tắt là ThepSongHong): Báo cáo tài chính.

* Đấu giá 10.2 triệu cp Thép Sông Hồng

 
Tài liệu đính kèm:
BCTC CTCP Thep Song Hong.rar

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang