Nhân vật: Ông Tô Hải - Thành viên HĐQT của VCSC, VietCapitalBank, GMD, VCF và HT1

25-09-2012 14:21:06+07:00
25/09/2012 14:21 1
 •  

Nhân vật: Ông Tô Hải - Thành viên HĐQT của VCSC, VietCapitalBank, GMD, VCF và HT1

Giới thiệu ông Tô Hải - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Chứng khoán Bản Việt - Thành viên HĐQT Ngân hàng Bản Việt và các công ty: GMD, VCFHT1.

Họ tên: TÔ HẢI

Sinh ngày 01/12/1973

Nơi sinh: Thái Bình

Số CMND: 022977047, ngày cấp: 27/10/2004, nơi cấp: CA TPHCM

 

Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân Quản trị công nghiệp của Đại học Bách Khoa TPHCM
 • Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng của đại học Sydney, Úc

Quá trình công tác:

 • 1997 - 2000: Cán bộ dự án, Công ty Viễn thông Liên tỉnh, Tổng Công ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam (Vietnam Telecom Nation)
 • 2001 - 2002: Chuyên viên phân tích, Công ty Chứng khoán Bảo Việt
 • 2002 - 2003: Trưởng phòng Tư vấn, Công ty Chứng khoán Đông Á
 • 2003 - 2007: Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Bảo Việt, Giám đốc Chi nhánh TPHCM
 • 10/2007 - nay: Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Bản Việt

Chức vụ hiện đang nắm giữ:

 • Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC)
 • Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapitalBank) - Từ 07/04/2011
 • Thành viên HĐQT CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (Gemadept) (HOSE: GMD) - Từ tháng 05/2008
 • Thành viên HĐQT CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) - Từ tháng 06/2010
 • Thành viên HĐQT CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HOSE: HT1)
 • Thành viên HĐQT CTCP Kho vận miền Nam (HOSE: STG) - Hết nhiệm kỳ từ 19/04/2012
 • Thành viên HĐQT CTCP Hàng tiểu thủ công nghiệp SG (ArtexSaigon) - Hết nhiệm kỳ từ 03/2012

Số lượng cổ phần nắm giữ tính đến 30/06/2012:

Chứng khoán Bản Việt:

 • Cá nhân: 4,826,325 (12.16%)
 • Người có liên quan: Không có thông tin

GMD:

 • Cá nhân: 75,000 cp (0.06%)
 • Người có liên quan: 0 cp

VCF:

 • Cá nhân: 3,337 cổ phần
 • Người có liên quan: CTCP Chứng khoán Bản Việt (ông Hải là Tổng giám đốc): 58 cổ phần. Được biết, tại thời điểm VCF niêm yết cổ phiếu thì Chứng khoán Bản Việt nắm giữ 63,768 cổ phần

HT1:

 • Cá nhân: 63,000 cp
 • Người có liên quan: 0 cp

Minh Hằng (Vietstock)

FFN

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang