×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Nhà nước khuyến khích đóng góp tài sản hoặc tiền cho dự trữ quốc gia

06/02/2013 11:441

Nhà nước khuyến khích đóng góp tài sản hoặc tiền cho dự trữ quốc gia

Bộ Tài chính vừa hoàn thành dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia trình Chính phủ ban hành. Trong đó, quy định cụ thể về các chính sách của Nhà nước về dự trữ quốc gia; chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia...

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tự nguyện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho dự trữ quốc gia

Về chính sách huy động nguồn lực cho dự trữ quốc gia, dự thảo Nghị định nêu rõ: Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp tài sản hoặc tiền để sử dụng cho dự trữ quốc gia, đồng thời ghi nhận bằng văn bản việc các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp tài sản hoặc tiền để sử dụng cho dự trữ quốc gia.

Trong tình huống đột xuất, cấp bách Nhà nước cần huy động cơ sở vật chất, hàng hóa, vật tư, thiết bị cho dự trữ quốc gia để phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh theo quyết định của người có thẩm quyền.

Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tự nguyện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho dự trữ quốc gia, đồng thời ghi nhận bằng văn bản việc các tổ chức, cá nhân tự nguyện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho dự trữ quốc gia.

Dự thảo Nghị định cũng quy định rõ chế độ, chính sách đối với người làm công tác dự trữ quốc gia. Trong đó điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên được quy định như sau: Công chức, viên chức, người lao động hợp đồng có thời gian công tác tác tại cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách đủ 5 năm thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên; Quân nhân, công nhân quốc phòng, công an nhân dân có thời gian làm công tác tác dự trữ quốc gia đủ 5 năm thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Người làm công tác tác dự trữ quốc gia có thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định đủ 5 năm thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Mức phụ cấp ưu đãi bằng 25% áp dụng đối với đối tượng (Người trực tiếp làm nhiệm vụ dự trữ quốc gia tại các đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề; Người trực tiếp làm công tác tác dự trữ quốc gia tại các đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ) thuộc các ngạch chuyên ngành dự trữ quốc gia.

Mức phụ cấp ưu đãi bằng 15% áp dụng đối với đối tượng: Người trực tiếp làm nhiệm vụ dự trữ quốc gia tại các đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và người trực tiếp làm công tác tác dự trữ quốc gia tại các đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an...

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng quy định rõ điều kiện để được thanh lý, xuất giảm hàng dự trữ quốc gia; Xử lý hàng dự trữ quốc gia hao hụt; Xử lý hàng dự trữ quốc gia dôi thừa...

Sau khi Bộ Tài chính lấy ý kiến sẽ hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

T.Th

Hải Quan

Về đầu trang