DHI: Nhập nhằng trong việc di dời và giải thể công ty

27-08-2013 10:35:15+07:00
27/08/2013 10:35 0
  •  

DHI: Nhập nhằng trong việc di dời và giải thể công ty

CTCP In Diên Hồng công bố BCTC soát xét 6 tháng đầu năm, trong đó kiểm toán viên có lưu ý một số vấn đề về việc di dời và công tác giải thể của công ty.

Cụ thể, do việc di dời cơ sở sản xuất nên phần lớn cán bộ nhân viên đã nghỉ việc và hưởng trợ cấp thôi việc (số cán bộ nhân viên trong danh sách lao động của Công ty đến thời điểm kiểm toán là 9 người). Thêm vào đó, công ty đã tạm ngừng sản xuất từ tháng 4/2013, doanh thu 6 tháng đầu năm 2013 là gần 235 triệu đồng bằng 3.68% doanh thu 6 tháng đầu năm 2012 và bằng 2.45% doanh thu 6 tháng đầu năm 2011. Hiện tại chưa có kế hoạch tuyển dụng lao động mới thay thế cho các cán bộ nhân viên thôi việc. Từ những lý do trên, kiểm toán viên nhận thấy việc trình bày báo cáo trên cơ sở giả định hoạt động liên tục là chưa phù hợp.

Tại thời điểm soát xét kiểm toán viên chưa thu thập được các tài liệu thể hiện sự đồng thuận của ĐHĐCĐ, HĐQT, các quyết định của Ban Giám đốc liên quan đến quá trình di dời cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, từ tháng 10/2012, công ty đã hoàn tất việc di dời cơ sở sản xuất.

Trong đó, tài sản cố định là nhà cửa, vật kiến trúc của công ty tại địa chỉ cũ đã bàn giao cho đơn vị khác quản lý và sử dụng, song đến thời điểm kiểm toán, DHI và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa ký kết các văn bản liên quan đến thỏa thuận di dời, hỗ trợ di dời, bàn giao tài sản giữa hai bên. Bởi vậy, công ty chưa ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến các nghĩa vụ khi sử dụng tài sản là nhà cửa vật kiến trúc tại cơ sở sản xuất kinh doanh mới cũng như những thay đổi về quyền sở hữu tài sản cố định là nhà cửa vật kiến trúc tại cơ sở sản xuất kinh doanh cũ và các lợi ích liên quan đến quyền sở hữu những tài sản này. Nguyên giá tài sản cố định là nhà cửa vật kiến trúc của công ty tại địa chỉ cũ trên sổ kế toán tại 30/06/2013 là  gần 2.9 tỷ đồng, giá trị còn lại là hơn 82 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty chưa thực hiện ghi nhận chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình quý 2/2013 vào kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ dẫn đến việc làm tăng kết quả hoạt động kinh doanh tương ứng số tiền 652 triệu đồng.

Tại thời điểm 30/06/2013, trên số dư khoản mục đầu tư xây dựng cơ bản dở dang đang trình bày khoản đầu tư mua sắm dây chuyền liên hoàn bắt tay sách, keo nhiệt xén 3 mặt với tổng giá trị là 3.42 tỷ đồng. Từ tháng 3/2013, dây chuyền đã hoàn thiện lắp đặt chạy thử và đủ điều kiện  đưa vào sản xuất, tuy nhiên do công ty tạm dừng hoạt động từ tháng 4 và chưa có phương án tiếp tục sản xuất nên chưa ghi nhận tăng tài sản cố định và trích chi phí khấu hao của dây chuyền này vào kết quả kinh doanh, làm tăng lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tương ứng số tiền 114 triệu đồng.

Giải trình những lưu ý của đơn vị kiểm toán, DHI cho biết, chủ trương di dời công ty đã có hơn 10 năm nay. Tháng 10/2012, công ty di dời về đại điểm mới tại cụm công nghiệp Quốc Oai km 19 Đại lộ Thăng Long, thị trấn Quốc Oại, Hà Nội. Cho đến ĐHĐCĐ ngày 25/02/2013, cổ đông đã thông qua việc giải thể công ty.

Quý 1/2013, công ty sản xuất nốt các hợp đồng còn dở dang. Đến 1/04/2013, DHI chấm dứt sản xuất và đã có thông báo vì vậy quý 2/2013 không thực hiện trích khấu hao TSCĐ.

Tháng 3/2013, công ty hoàn thiện lắp đặt chạy thử máy liên hoàn bắt tay sách keo nhiệt. Do công ty ngừng hoạt động nên không ghi nhận tăng tài sản và để bán khi giải thể công ty.

Triệu Linh

Infonet

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang