PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (từ 12/09/2013 đến 19/09/2013)

24-09-2013 16:52:16+07:00
24/09/2013 16:52 0
  •  

PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (từ 12/09/2013 đến 19/09/2013)

Quỹ Đầu tư cân bằng Prudental - PRUBF1 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (từ 12/09/2013 đến 19/09/2013) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20130924---PRUBF1---BC-thay-doi-GT-TSR-tuan-tu-12-09-2013-den-19-09-2013.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang