NHNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng liên doanh Việt Thái

08-10-2013 17:17:40+07:00
08/10/2013 17:17 0
  •  

NHNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Ngân hàng liên doanh Việt Thái

Ngày 20/8/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 182/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với Ngân hàng liên doanh Việt Thái - Vinasiam (VSB).

Cụ thể, NHNN xử phạt vi phạm hành chính đối với VSB với mức phạt tiền là 6 triệu đồng.

Lý do xử phạt: VSB phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đối với 5 khách hàng với tổng dư nợ vào thời điểm 30/6/2013 là 168.875 triệu đồng và chuyển nhóm nợ khi không đủ điều kiện về thời gian thử thách đối với 9 khách hàng không đúng quy định.

Hành vi trên đã vi phạm Khoản 1 Điều 28, Mục 7, Chương II, Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Ngoài ra, VSB còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện đúng quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Chánh thanh tra, giám sát Ngân hàng yêu cầu, VSB phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt. Quá thời hạn này, nếu VSB cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành. VSB có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

sbv

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang