MBEF1 đã bán 378,000 cp SDT

20-11-2013 19:51:04+07:00
20/11/2013 19:51 0
  •  

MBEF1 đã bán 378,000 cp SDT

Quỹ Đầu tư Cổ phần MB Capital 1 - tổ chức có liên quan đến ông Vũ Thành Trung - Thành viên BKS CTCP Sông Đà 10 thông báo đã bán 378,000 cp, giảm sở hữu xuống còn 519,040 cp, tương đương 2.46% tỷ lệ sở hữu.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ đầu tư cổ phần MB capital 1
- Mã chứng khoán: SDT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 897,040 CP (tỷ lệ 4.26%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Thành Trung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 897,040 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 378,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 519,040 CP (tỷ lệ 2.46%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do không đạt được giá kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/10/2013
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/11/2013.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang