HOSE chấm dứt tư cách thành viên đối với CK Delta

30-12-2013 17:08:41+07:00
30/12/2013 17:08 0
  •  

HOSE chấm dứt tư cách thành viên đối với CK Delta

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã ban hành Quyết định số 13/2013/QĐ-SGDHCM ngày 30/12/2013 chấm dứt tư cách thành viên giao dịch của CTCP Chứng khoán Delta (DTSC) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Tài liệu đính kèm:
20131230-DTSC-Quyet-dinh-cham-dut-ti-cach-TVGD.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang