QuyVietCat đã mua 60,000 cp PSI

17-12-2013 17:07:35+07:00
17/12/2013 17:07 0
  •  

QuyVietCat đã mua 60,000 cp PSI

CTCP Quản lý quỹ Việt Cát (QuyVietCat) thông báo đã mua 60,000 cp CTCP Chứng khoán Dầu khí , nâng sở hữu lên thành 4,206,200 cp PSI, chiếm tỷ lệ 7.03% vốn kể từ ngày 09/12.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Quản lý quỹ Việt Cát
- Mã chứng khoán: PSI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,146,200 CP (tỷ lệ 6.93%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 60,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4,206,200 CP (tỷ lệ 7.03%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 09/12/2013.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang