S91: 09/01 ngày đăng ký cuối cùng hoán đổi cp SD9

27-12-2013 17:05:12+07:00
27/12/2013 17:05 0
  •  

S91: 09/01 ngày đăng ký cuối cùng hoán đổi cp SD9

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S91 của CTCP Sông Đà 9,01 như sau:

1. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá: 10,000 đồng
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/01/2014
4. Lý do và mục đích: Hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 9,01 (S91) thành cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 9 (SD9).
(Cổ phiếu S91 có ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 06/01/2014 và hủy niêm yết từ ngày 07/01/2014. Bắt đầu từ ngày 09/01/2014 cổ phiếu S91 không còn giá trị để giao dịch mua bán, chuyển nhượng).
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Người sở hữu 01 cổ phiếu S91 được nhận 01 cổ phiếu SD9)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: do tỷ lệ hoán đổi là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại Phòng 302; Công ty CP Sông Đà 9; Tòa nhà Sông Đà 9. đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Tp.Hà Nội và xuất trình CMND.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang