S91: Ngày 07/01/2014 hủy niêm yết trên HNX

20-12-2013 17:48:37+07:00
20/12/2013 17:48 0
  •  

S91: Ngày 07/01/2014 hủy niêm yết trên HNX

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo hủy niêm yết đối với cổ phiếu của CTCP Sông Đà 9.01 (HNX: S91).

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mã chứng khoán: S91

- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 2,940,000 cổ phiếu

- Giá trị cổ phiếu hủy niêm yết (theo mệnh giá): 29,400,000,000 đồng

- Ngày hủy niêm yết: 07/01/2014

- Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 06/01/2014.

- Lý do hủy niêm yết: Công ty thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 ngày 15/10/2013, thuộc diện hủy niêm yết theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang