TDH: Quý 2 sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%

15/04/2014 15:311
  •  

TDH: Quý 2 sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10%

Dự kiến trong quý 2/2014, TDH sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 5%, đồng thời cũng thực hiện tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền cho năm 2014.

Thông tin trên được CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) chia sẻ tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 diễn ra tại TPHCM chiều ngày 15/04.

Ngoài ra, HĐQT cũng trình Đại hội kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:1 từ nguồn vốn chủ sở hữu (thăng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển).

Sanh Tín

Công lý

×
vietstock logo
Về đầu trang