Ký hợp đồng EPC đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2

16-05-2014 08:49:06+07:00
16/05/2014 08:49 0
  •  

Ký hợp đồng EPC đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2

Hợp đồng EPC phần đường ống biển dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giữa Tổng công ty khí Việt Nam (PV GAS) và Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro (VSP) đồng thời ký thỏa thuận khung hợp đồng EpCI dự án thu gom khí Đại Hùng giữa Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) và VSP đã được ký kết.

Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 có tổng mức đầu tư 1,3 tỉ USD bao gồm: 325 km đường ống biển, 30 km đường ống bờ và nhà máy xử lý khí (GPP) là dự án trọng điểm quốc gia về dầu khí, là hạ tầng quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng của nền công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn 2015, định hướng đến 2025.

Công trình thu gom khí ở mỏ Đồi Mồi

Dự án gồm các dự án thành phần: dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn - giai đoạn 1 (xây dựng trước khoảng 151 km đường ống 26” của dự án NCS2 từ giàn Thiên Ưng về khu vực mỏ Bạch Hổ); dự án thu gom khí Đại Hùng; dự án bổ sung/nâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực mỏ Bạch Hổ để tiếp nhận khí Thiên Ưng - Đại Hùng. Đây là dự án xử lý khí lớn nhất và phức tạp nhất từ trước đến nay về cả yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu tiến độ do các công ty Việt Nam tự triển khai.

Mai Ka

thanh niên

×
vietstock logo
Về đầu trang